Având în vedere proiectele de infrastructură demarate de către autorităţile locale, proiecte care presupun şi expropierea unor suprafeţe de teren şi a unor supraedificate situate pe raza localităţii Oradea, se pune problema dreptului de despăgubire pe care îl deţin proprietarii de imobile care vor pierde dreptul de proprietate deţinut în mod forţat ca urmare a exproprierii acestora.

 

Prezentul articol nu va trece în revistă modalităţile prin care legiuitorul înţelege să reglementeze procedura de expropriere şi criteriile prin care se apreciază despăgubirile acordate, ci mai de grabă vom analiza punctul de vedere al instanţelor de judecată în materie. Astfel, într-o decizie de speţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a apreciat faptul că, „în privința stabilirii despăgubirilor în cazul exproprierilor, relevant este momentul emiterii hotărârii de expropriere, și nu cel al notării în cartea funciară a intenției de expropriere sau cel al realizării raportului de expertiză”.

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa supremă a apreciat faptul că doar de la momentul emiterii hotărârii operează de drept transferul dreptului de proprietate în favoarea expropriatorului (conform articolului 9 aliniatul 4 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local), pe cale de consecinţă, acesta este momentul relevant în funcţie de care trebuie să fie stabilită valoarea despăgubirilor care trebuie a fi achitate proprietarilor imobilelor expropriate.

În practică, la nivel naţional, s-a conturat o serie de curente jurisprudenţiale, în cadrul cărora instanţele de judecată au apreciat ca moment relevant pentru determinarea valorii despăgubirilor fie momentul la care se efectua raportul de expertiză de specialitate cu obiectiv determinarea valorii de circulaţie cât mai actuală a imobilului expropriat, fie momentul la care se nota în cartea funciară intenţia de expropriere a imobilului de către expropriator.

Conform punctului de vedere al instanţei supreme, ambele momente avute în vedere de către instanţele de judecată nu au relevanţă din punct de vedere juridic, singurul moment care poate şi trebuie să fie avut în vedere este cel al emiterii hotărârii de expropriere de către expropriator (Decizia nr. 37 din 17 ianuarie 2018, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție).