Săptămâna care a trecut, prin intermediul mass-media, cu toţii am aflat faptul că Parlamentul României, mai precis Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat o modificare la Legea 230 din 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, prin care copiii sub vârsta de 3 ani vor fi eliminaţi de la plata întreţinerii la asociaţia de proprietari.

Realitatea este puţin diferită de ceea ce a fost prezentat în presa vizuală, prin prezentul articol vom prezenta modificarea legislativă adoptată de către Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională şi consecinţele acestei modificări. Astfel, la data de 21 martie 2017, Camera Deputaţilor, în calitate de camera decizională, a adoptat într-adevăr o modificare la articolul 47 din Legea 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, care stabileşte faptul că „asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute de aliniatul 1 litera b pentru copiii cu vărsta de până la 3 ani” (aliniatul 2 articolul 47 din Legea 230 din 2007). Cheltuielile de la care copiii până la vârsta de 3 ani pot să fie exceptaţi sunt cele prevăzute de articolul 47 litera b Legea 230 din 2007 şi doar aceste cheltuieli - cheltuieli pe consumuri individuale. Celelalte cheltuieli prevăzute de articolul 47 literele a, c, d, e şi f din Legea 230/2007 vor fi avute în vedere în continuare (cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale; cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale; cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari; cheltuieli pe consumatori tehnici; cheltuieli de altă natură). De asemenea, este extrem de important de precizat faptul că excluderea copiilor până la vârsta de 3 ani de la cheltuielile pe consumuri individuale nu este una automată, produsă prin efectul legii, ci este lăsată la latitudinea asociaţiei de proprietari. Aşadar, pentru ca modificarea legislativă adoptată să producă efecte juridice şi copiii cu vârsta până la 3 ani să nu fie avuţi în vedere la calcularea cheltuielilor pe consumuri individuale, este necesară adoptarea unei hotărâri a asociaţiei de proprietari. Adoptarea hotărârii de către asociaţia de proprietari se va face după ce a avut loc o convocare a tuturor membrilor asociaţiei şi cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

De menţionat faptul că modificarea legislativă nu a fost încă promulgată de către preşedintele României şi nici nu a fost publicată în Monitorul Oficial.