În primi doi ani de mandat, senatorul PNL Adrian Hatos a fost co-inițiator al 72 de legi, dintre care 14 au fost promulgate. Totodată, senatorul Adrian Hatos a adresat 44 de întrebări și interpelări, focalizate, în principal, pe subiecte care vizează educația, cercetarea, situația tinerilor, dar și problemele persoanelor cu dizabilități.

„Am lucrat intens, alături de colegii mei din comisiile de specialitate, la elaborarea și aprobarea la timp a două legi-cadru fundamentale pentru modernizarea statului român: legea privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate (Legea 242/20 iulie 2022), legea de aprobare a OUG privind Cloudul Guvernamental (OUG 89/2022). La acestea se adaugă un alt jalon din PNRR, Legea privind privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare (Legea 806/2022, transmisă la promulgare)”, declară senatorul Adrian Hatos.

Alte schimbările legislative la care a contribuit în calitate de coinițiator sunt: Legea 130/2021 de modificare a LEN 1/2011 care prevede că, dacă un cadru didactic este trimis în judecată pentru săvârșirea unor fapte împotriva libertății și integrității sexuale sau pentru orice alte fapte penale incompatibile cu funcția deținută, urmarea firească este ca raporturile sale de muncă să se suspende de drept până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; Legea 24/2022 prin care se extind anumite drepturi ale bolnavilor de afecțiuni oncologice și ale aparținătorilor acestora - concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice; Legea 167/2022 prin care au fost mărite, pentru prima oară după 2008, bursele acordate de statul român românilor de pretutindeni care învață în România. „Am contribuit, de asemenea la dezbaterea publică privind noile legi ale educației. Sunt convins că, în urma discuțiilor cu toate părțile interesate, sistemul educațional românesc va dispune de un cadru legislativ prin care vom pregăti mai bine România pentru lumea de mâine” afirmă senatorul Hatos.

Parlamentarul bihorean a adresat 44 de întrebări membrilor Guvernului. „Senatorul Hatos i-a solicitat ministrului Educației să comunice măsurile legislative și bugetare avute în vedere, pe termen scurt și mediu, cu privire la creșterea cuantumului burselor acordate studenților bursieri ai statului român și alinierea acestora la nivelul burselor de care beneficiază studenții din România, dar și cu privire la creșterea cuantumului minim al burselor pentru ambele categorii de studenți. Ulterior, bursele studenților etnici români au fost mărite prin Legea 167/2022, al cărei coinițiator sunt, de la 65-85 de euro/lună la valoarea burselor acordate studenților cu cetățenie română”, a mai menţionat Hatos. O altă întrebare a fost adresată ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, cu privire la situația vânzării locuințelor ANL, pentru anul 2020, atât la nivelul județului Bihor, cât și la nivel național, realizată la o valoare de înlocuire de 2.996 lei/mp. În acest caz, au fost modificate şi completate normele metodologice ale Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru a reduce preţul de vânzare şi chirie ale locuinţelor ANL. Senatorul Adrian Hatos cerut, de asemenea, ministrului Educației să aibă în vedere unele măsuri pentru soluționarea unor probleme cu care se confruntă personalul nedidactic din învățământ (salarizarea, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, decontarea abonamentelor de transport, plata orelor suplimentare, cuantumul indemnizației de hrană). Bugetul pe anul 2023 prevede o creștere în medie cu peste 24% a salariilor personalului nedidactic din învățământ.