Primarii din România trebuie să fie informați cu privire la mecanismele de absorbție a fondurilor europene precum şi cu privire la cadastrarea gratuită a terenurilor agricole în vederea dezvoltării comunităților locale.

 

În calitate de europarlamentar, membru al Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi al Comisiei de Dezvoltare Regională, am transmis peste 1.000 de scrisori către primarii din România, în care am considerat că este important să le comunic şi să îi informez cu privire la cadastrarea gratuită a terenurilor agricole. Această operațiune este prevăzută în regulamentele și angajamentele României asumate față de Uniunea Europeană și care se constituie într-o condiționalitate pentru acordarea subvențiilor pentru terenurile agricole începând cu anul 2018.

Sunt la curent cu dificultățile pe care primarii din România le întâmpină în privinţa subfinanțării în trecut a unor astfel de operațiuni dar și cu privire la reticența persoanelor fizice în a concura la îndeplinirea acestui obiectiv privind finalizarea procesului de cadastrare la nivelului tuturor UAT-urilor. În același timp, trebuie însă ca populația să conștientizeze că fără cadastrarea trenurilor, va fi imposibil de a mai beneficia de fonduri europene costând în plățile pe suprafață și care de altfel se constituie în instrumente extrem de facile pentru creditarea agriculturii. Sigur că se pune întrebarea: ce este de făcut? Din fericire există soluții și cred că stă în puterea nostră, a fiecăruia dintre noi, să finalizăm acest proces.

Astfel, există Programul National de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) care se desfășoară în perioada 2015 – 2023 şi vizează înregistrarea sistematica a imobilelor situate în 3.181 de Unități Administrativ Teritoriale din mediul urban si rural. Obiectivul PNCCF constă în înregistrarea gratuită a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciară și eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciara a posesorilor ca proprietari şi, după caz, realizarea dezbaterilor succesorale. Valoarea totală a programului este de 1,2 miliarde de euro, din care 900 de milioane de euro reprezintă fondurile ANCPI, iar 312,7 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile.

În momentul de față, gradul de absorbție al fondurilor puse la dispoziția UAT-urilor este deosebit de redus, existând riscul pierderii finanțărilor europene. Rolul primăriilor în implementarea acestui program este unul crucial, în condițiile în care, potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul nr. 819/2016 cu modificările aduse prin Ordinul nr. 353/2017 beneficiarii programului sunt Unitățile Administrativ Teritoriale reprezentate de autoritățile publice locale, respectiv comunele, orașele și municipiile.

Doresc să subliniez importanța accesării finanțărilor acordate prin PNCCF 2015-2023 asupra dezvoltării sectorului agricol în România în următorii ani. Problema majoră cu care se confruntă țara noastră în prezent constă în necesitatea finalizării într-un interval cât mai scurt de timp a procedurilor de cadastrare a terenurilor agricole pentru a putea beneficia în continuare de subvenții de la Uniunea Europeană. Totodată, dezbaterile de la nivel european indică faptul că Politica Agricolă Comună va fi foarte curând restructurată urmând să se contureze o nouă politică de acordare a subvențiilor în agricultură, fapt care ar plasa o mare parte din fermierii din România în imposibilitatea de a mai accesa subvenții datorită neîndeplinirii condițiilor minime impuse de Uniunea Europeană.

Având în vedere această situație care se conturează la nivelul României și în special schimbările care se preconizează a fi implementate la nivel european, consider că nefinalizarea cadastrării gratuite a terenurilor agricole va atrage imposibilitatea asigurării capacității de absorbție a fondurilor alocate României din cauza reducerii numărului de beneficiari eligibili.

Autorităţile locale trebuie să vină în sprijinul fermierilor astfel încât aceștia să aibă cât mai repede posibilitatea cadastrării terenurilor agricole.

Doar împreună putem reuşi să avem o Românie performantă iar fondurile europene reprezintă o şansă pe care România nu îşi poate permite să o piardă.

Europarlamentar Daniel BUDA (grupul PPE)