În Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea s-a încheiat, duminică, 21 ianuarie, Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, care s-a desfășurat în Oradea, în perioada 13-21 ianuarie.

Pe parcursul evenimentului, zi de zi, creștini de diferite confesiuni, împreună cu reprezentanții celor opt culte participante la inițiativă, s-au rugat pentru unitate în diferite biserici și comunități: Catedrala Romano-Catolică „Ridicarea la Cer a Fecioarei Maria”, Biserica Unitariană, Sinagoga Evreilor Mesianici, Biserica Evanghelică-Lutherană, Biserica Penticostală „Tabor”, Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Biserica Reformată Rét, precum și Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae”. Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din acest an, un pasaj din Evanghelia după Luca – „Să iubești pe Domnul Dumnezeul Tău din tot sufletul tău… și pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Lc 10, 27) a fost în centrul cuvântului de învățătură al fiecărei zile de rugăciune. Acesta a fost susținut, pe rând, de toți reprezentanții cultelor, care au predicat într-o biserică diferită confesiunii de apartenență. În fiecare zi a fost rostită împreună rugăciunea „Tatăl Nostru” în limbile ebraică, maghiară și română, aceasta fiind rugăciunea pe care Isus Cristos a transmis-o. Despre fiecare zi a acestei săptămâni, găsiți mai multe informații pe site-ul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea: www.egco.ro

Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, PS Sa Virgil Bercea, și-a exprimat speranța de a rămâne împreună unii pentru alții: „Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca mintea, gândul și sufletul să rămână împreună, mereu, pentru o perioadă de un an și totdeauna, de-a lungul vieții noastre. Este foarte important să ascultăm Cuvântul Domnului care spune „Să iubești pe Domnul Dumnezeul Tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima Ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți”, iar acum, la sfârșit, eu vă îndemn cu aceleași cuvinte ale Domnului: Mergând, faceți și voi la fel!”. Iubiți-L pe Domnul și iubiți-l pe aproapele!”, a încheiat PSS Virgil Bercea.

Toți cei prezenți au primit la final binecuvântarea oferită de fiecare reprezentant.

Pe parcursul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, a fost prezentă, în fiecare biserică, Cutia Albă, proiect al Colectei Comune a cultelor, prin care s-a dorit participarea creștinilor, printr-un gest concret, la o activitate caritabilă. În acest an, scopul acestei Cutii Albe a fost acela de a susține proiectul Cantinei Săracilor – Casa Maria Rosa – a Caritas Eparhial Oradea, unde, în fiecare zi, primesc o masă caldă peste 50 de persoane defavorizate din Oradea.

Cutia Albă va fi deschisă în mod public azi, 25 ianuarie, de la ora 11.00, în sala de ședințe a Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, în prezența reprezentanților cultelor participante.