Au trecut 40 de zile de la Naşterea lui Iisus Hristos, iar astăzi sărbătorim ziua în care a fost dus Pruncul la Templul din Ierusalim de către mama Lui, Fecioara Maria, şi de către Dreptul Iosif. Aceasta, pentru a împlini Legea Veche.

De asemenea, astăzi, Biserica Creştină prăznuieşte ziua când bătrânul Simeon a venit la templu, împlinindu-se dorinţa sa de a-l vedea pe Mesia. Bătrânul Simeon a văzut în Sfântul Prunc puterea de mântuire, dăruită lumii de Dumnezeu, care este puterea jertfei Mântuitorului pe Cruce, pentru a împăca pe oameni cu Dumnezeu. După Legea lui Moise, ducerea la templu, la 40 de zile, avea o dublă semnificaţie: mai întâi, mama copilului trebuia să aducă jertfă, în această zi, pentru curăţirea ei. În al doilea rând, după aceeaşi lege, la 40 de zile de la naştere, mama unui băiat, dacă era primul copil născut, trebuia să-şi aducă la templu copilul, ca să plătească un preţ şi să-şi răscumpere copilul, deoarece orice copil întâi născut, dacă era băiat, era socotit partea lui Dumnezeu, după această Lege. Astfel, şi Maica Domnului, şi Dreptul Iosif, ducând la templu pe Iisus, la 40 de zile de la naşterea Sa, s-au supus poruncii Legii celei Vechi.