Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din Bihor a organizat, în prima vineri din luna martie, rugăciunea anului 2024 pentru femeile creștine din Palestina, sub semnul pasajului biblic „...Uniţi prin legătura păcii”(Ef 4, 1-7).

 

Liturghia a avut loc în mijlocul credincioşilor păstoriţi de PS episcopul Virgil Bercea, Episcopia greco-catolică a Oradiei, de PS Szabo Ervin,  Episcopia romano-catolică Oradea şi de gazda Bisericii Reformate, pastor spiritual Heredéan Győngyi.

În deschiderea serii ecumenice participanţii au cântat „Fraţi creştini din lumea-ntreagă”. Cuvântul de salut a fost adresat  participanţilor de către pastorul reformat Vincze Judit, preşedinta Forumului Naţional al Femeilor Creştine din România, care a rostit Rugăciunea de începere.

Preasfinţia Sa Virgil Bercea a deschis seara de rugăciune prin cuvinte de bucurie şi apreciere adresate participanţilor şi a scos în evidenţă importanţa rostirii rugăciunilor, în comuniune, cu reprezentantele cultelor religioase din această zonă.

„Entuziasmul de încurajare privind păstrarea sentimentelor de respect și bună înţelegere între credincioşi este dorinţa conştientă a celor care sunt întruniţi pentru a rosti cu credinţă şi evlavie rugăciunile solicitate de femeile din Palestina”, a precizat PS Virgil Bercea.

Şi a continuat să transmită cuvinte de felicitări pentru statutul femeilor, pentru dăruirea cu care îşi îndeplinesc misiunile multiple în întreaga viaţă, ca soţie, ca mamă și ca salariată, îngrijindu-se și de creşterea și educarea copiilor familiei,

„Isus, suntem cu Tine, Isus, suntem în preajma Ta” este cântecul propus de femeile din Palestina pentru a începe seara de rugăciune. După intonarea cântecelor specifice, au urmat rugăciunile credincioaselor, aparţinând diferitelor comunităţi religioase.

Trei femei creştine palestiniene și-au exprimat printr-o scrisoare suferinţele lor, pentru care solicită rugăciunea creştinilor din întreaga lume. Scrisoarea  a fost prezentată concomitent în limba maghiară și limba română. Textul  rugăciunilor propuse de către femeile din Palestina au fost înălţate spre Cer de către credincioasele din partea Episcopiilor ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice, reformate, unitariene şi a cultului penticostal din Bihor.

A urmat cel mai important moment al serii de rugaciune, respectiv prezentarea textului biblic al Evangheliei după Ioan rostit de Miorița Săteanu și pastorul spiritual Heredéan Győngyi, care a expus prin predică elementele principale ale pasajului Biblic astfel: Să cunoaştem chemarea lui Dumnezeu și planul Său înainte de a pune în aplicare planul nostru personal; Dumnezeu trebuie să aibă întâietatea faptelor în viaţa noastră: ,,Eu v-am ales pe voi”;  Să punem mereu acțiunile noastre în relație cu mijlocirea lui Iisus, acesta fiind principiul Carității, caritate înseamnă în primul rând iubire; Să nu despărțim acțiunile noastre de intermedierea lui Isus, astfel încât faptele noastre să devină îmbrăcate în har.

Prin rugăciunile comune ale celor prezenţi s-a arătat înţelegerea și ataşamentul întregii lumi credincioase pentru femeile din Palestina, care se confruntă cu multiple probleme, ele solicitând respectarea drepturilor umane, șanse egale la educație, sănătate și cultură, indiferent de grupul etnic și religios de care aprţin, combaterea violenţei împotriva femeilor și copiilor, printr-o legislație concisă, dar care să fie și respectată, solicită respectarea dreptului la muncă, în funcţie de pregătire și solicită reducerea șomajului în rândul femeilor.

Femeile doresc încurajarea natalităţii și acordarea normelor de sănătate pentru îngrijirea copiilor bolnavi şi tratament gratuit pentru bolile incurabile – HIV și în special pentru cancerul de sân.

Mioriţa SĂTEANU

(Cetățean de onoare al municipiului Oradea, Membră în Ordinul Franciscanilor Seculari, Președinte onorific Uniunea Femeilor Bihor,

Membră în Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din România)