În preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, istoricul Florian Dudaș dezvăluie un fascinant document al mărețului eveniment, anume Albumul Istoric original ce a aparținut marelui om politic de obârșie din sudul Bihorului istoric Vasile Goldiș. Lucrarea constituie, în felul ei, o carte-document.

După un scurt istoric despre Cea mai mare zi din Istoria Românilor, despre viața și activitatea luptătorului național Vasile Goldiș, autorul prezintă fotografiile originale cunoscute privind evenimentul istoric de acum un veac, realizate de fotograful Samoilă Mârza, anume: clișeele-unicat de la Muzeul Național al Unirii, albumele dăruite de acesta Regelui Ferdinand, președintelui Guvernului Transilvaniei, Iuliu Maniu, istoricului și omului politic Nicolae Iorga, ierarhului Iuliu Hossu, de asemenea, ilustrațiile identificate în anii din urmă la Cluj-Napoca, Zalău, Beiuș și Oradea.

Partea consistentă a lucrării înfățișează Albumul Istoric Vasile Goldiș 1918, geneza și destinul acestuia, mai ales după moatea lui Vasile Goldiș și în anii tulburi de după al Doilea Război Mondial (când fotografiile lui Samoilă Mârza, pentru a fi ocrotite, au fost acoperite cu ilustrații decupate dintr-o revistă interbelică!). La începutul albumului se află o ilustrație cu Redacția ziarului „Românul” de la Arad și un exemplar original din Imnul Unirii, tipărit și răspândit acum un veac în cadrul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Documentul istoric propriu-zis conține un set de fotografii originale realizate de Samoilă Mârza (purtând ștampila cu ex-libris-ul lui Vasile Goldiș), ce înfățișează: Sfințirea tricolorului Consiliului Național Român, la Viena, Hora Unirii, Alba Iulia 1918; Poporul în jurul tribunelor: Vestirea Actului Unirii de către ierarhul Iuliu Hossu (fotografie în al cărei cadru apare și Aurel Lazăr) și Vizita Generalului Berthelot la Alba Iulia.

În partea ultimă, Albumul conține un al doilea set de fotografii originale realizate de fotograful  Emil Fischer la Sibiu, la scurt timp după 1 Decembrie 1918, ce înfățișează: Intrarea triumfală a Generalului Berthelot și a președintelui Consiliului Dirigent Iuliu Maniu în Piața Mare din centrul capitalei Transilvaniei; Trecerea în revistă, de către generalii Berthelot și Traian Moșoiu, a companiei de onoare a armatei române; Pavilionul oficial destinat înalților oaspeți în Piața Mare a Sibiului; Aspecte de la defilarea poporului și a Generalului Berthelot împreună cu membri ai Guvernului Transilvaniei în mijlocul mulțimii. La sfârșitul Albumului se află alăturată o brasardă tricoloră ce a aparținut unui soldat din cadrul gărzii naționale române care a asigurat ordinea și siguranța mulțumii adunate acum un veac la Alba Iulia.

Albumul Istoric Vasile Goldiș 1918 se alătură, ca însemnătate istorică, albumelor cu fotografii de la Marea Unire rămase de la omul politic Iuliu Maniu (păstrate la Arhivele Naționale, București) și de la ierarhul Iuliu Hossu (păstrate la Episcopia Română Unită din Cluj-Napoca).

Lucrarea a fost tipărită într-o ediție de lux la Imprimeria Metropolis din Oradea.