Cu ocazia unui interviu acordat recent, Dorel Dulău, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor, a prezentat obiectivele pentru 2022 și prioritățile perioadei actuale.

 

Noi facilități pentru asigurați

Pentru început, interlocutorul nostru a vorbit despre noile facilități pentru asigurați stipulate în actele normative apărute în ultima vreme. Acesta a început cu prevederile referitoare la pacienții post-Covid și la bolnavii oncologici:

„A apărut Ordonanța de Urgență 44 din 14 aprilie 2022, care aduce multe modificări importante atât pentru asigurați, cât și pentru furnizori. Ordonanța de urgență aduce prevederi noi în privința asigurării, am putea spune, fără o limitare a bugetului pentru pacienții post-Covid care au și alte afecțiuni – cardiovasculare, boli renale, diabet. Ei se pot prezenta în ambulatoriul de specialitate al spitalului, bineînțeles, cu bilet de trimitere, unde vor beneficia de serviciile aferente bolii post-Covid. De asemenea, pe partea de radioterapie, chimioterapie și boli renale, ordonanța de urgență aduce o modificare de substanță: toate serviciile de specialitate care se vor presta în regim de spitalizare de zi nu vor fi limitate la un buget fix, urmând să fie decontate și regularizate prin acte adiționale din luna următoare.

Din păcate, Bihorul este, la capitolul boală oncologică, pe locul patru în topul județelor din România, rata fiind de 443 de bolnavi la suta de mii de locuitori. De aceea, acordăm o atenție deosebită zonei bolii oncologice”.

Directorul Dorel Dulău a mai anunțat apariția unui nou tip de concediu medical, și anume cel acordat aparținătorilor pacienților oncologici:

„A apărut o modificare printr-un act normativ la ordonanța 158 care reglementează concediile medicale O nouă categorie de persoane care beneficiază de concediul medical și anume aparținătorii pacienților bolnavi de boli oncologice. Aceștia pot beneficia de concediu medical de până la 45 de zile calendaristice în 12 luni, calculate de la prima zi de concediu medical. Astfel, orice bolnav oncologic ce are nevoie de tratament sau intervenție chirurgicală poate să-și dea acordul ca unul dintre aparținătorii din cadrul familiei să-l însoțească la tratament sau la intervenția chirurgicală pentru maxim 45 de zile calendaristice. Acest concediu va fi eliberat de medicul specialist sau de medicul primar în specialitatea oncologie˝.

Noutăți sunt și în privința campaniei de vaccinare împotriva Covid-19, aceasta urmând să fie continuată exclusiv de medicii de familie:

„Centrele de vaccinare, începând cu data de 1 iulie 2022, vor funcționa doar la nivelul medicinei primare, la nivelul medicilor de familie. În continuare, politica noastră, a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor, va fi una de susținere a activității de vaccinare. Chiar dacă am trecut de acea stare critică și acută a bolii Covid-19, de răspândire a acesteia, cred că prevenția rămâne imperioasă și face parte din strategia instituției noastre˜.

 

Contractare în grafic... digital!

Conform declarației directorului general al CAS Bihor, contractarea serviciilor medicale se desfășoară conform calendarului stabilit, iar digitalizarea relației cu furnizorii beneficiază de un feedback pozitiv din partea acestora: „În luna martie, am avut întâlniri online cu toți furnizorii care se află în contractare cu CAS Bihor. Acest mijloc ne-a facilitat o relație directă de comunicare cu furnizorii de servicii medicale și am constatat o reacție pozitivă din partea acestora; medicii de familie au blocat platforma, au fost peste o sută, medicii dentiști la fel, iar farmaciile cu circuit închis și deschis au avut un răspuns asemănător! Menționez că, începând cu 1 aprilie, suntem în perioada de contractare și conform precizărilor primite de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am deschis sesiune de contractare pe toate domeniile de specialitate. Până acum, sesiunea de contractare s-a desfășurat în condiții normale, fără contestații, fără probleme, colegii mei din CAS Bihor desfășurând o activitate eficientă și de calitate, informațiile necesare despre contractare și calendarul acesteia fiind afișate pe site-ul instituției noastre. Precizez că pentru luna aprilie am încheiat acte adiționale cu toate unitățile sanitare cu paturi, iar începând cu luna mai vom încheia acte adiționale la contractele aflat în derulare, cu valabilitate până la 31 decembrie 2022. Relația cu furnizorii se desfășoară cu semnătură digitală și acceptăm actele în sistem electronic. De exemplu, toate documentele depuse de furnizori în această perioadă de contractare fost trimise pe e-mail cu semnătură digitală. Încercăm să ne folosim de toate aceste mijloace electronice online, de digitalizare, pentru a scurta timpul de reacție, de rezolvare a problemelor atât pentru furnizori, cât și pentru asigurați”.

 

Celeritatea relației cu asigurații!

Dorel Dulău a expus câteva dintre prioritățile aflate pe agenda Casei Județene de Asigurări de Sănătate, printre care extinderea spațiilor destinate îngrijirilor paliative, asigurarea de servicii medicale refugiaților ucraineni și eficientizarea relației cu asigurații: „Încercăm să convingem conducerile spitalelor publice și private să dezvolte rețeaua de îngrijiri paliative. De ce? Pentru că îngrijirile paliative la nivelul județului Bihor nu sunt dezvoltate suficient de mult încât să asigure necesarul de servicii medicale cerut pe piață. Vreau să vă mai spun că am gestionat corect și problemele refugiaților ucraineni. Mulți dintre ei au avut nevoie de servicii medicale, care le-au fost oferite la Spitalul Clinic Județean de Urgență, la ceilalți furnizori privați și chiar prin intermediul medicilor de familie. Prin urmare, colegii mei au asigurat un serviciu de permanență pentru înregistrarea la timp, în Sistemul Informatic Unic Integrat, a serviciilor medicale furnizate refugiaților, astfel încât aceștia să poată beneficia în regim gratuit, ca oricare asigurat român, de servicii medicale și medicamente. În final, subliniez că nu am avut reclamații din partea asiguraților cu privire la timpii sau la cadența de eliberare a cardurilor naționale sau europene. Ori de câte ori a existat un caz excepțional, unde starea de sănătate a unui pacient, a unui asigurat, depindea de eliberarea unui act, cu siguranță am depus tot efortul, atât eu, cât și colegii mei, să ne îndeplinim sarcinile de serviciu. În opinia mea, cel mai important este ca asiguratul să plece mulțumit din CAS Bihor pentru că problema i-a fost rezolvată sau, cel puțin, pentru că am făcut toate demersurile permise de lege pentru a o rezolva. Dincolo de aceste aspecte, și demnitatea asiguratului trebuie respectată, iar comportamentul colegilor și al meu trebuie să fie de așa natură încât omul să plece cu problema soluționată și mulțumit că o instituție a statului român și-a făcut pe deplin datoria!”