Primăria Oradea a reluat procedura de licitație având ca obiect „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești pentru compartimentul terapie intensivă nou-născuți în cadrul Spitalului Clinic Județean – Staționarul III, Calea Clujului, Nr. 50, Oradea – Componenta 3 – Amenajarea unui Centru de formare în cadrul Spitalului Clinic Județean-Staționarul III, Calea Clujului, Nr. 50 Oradea”.

 

Data limită de depunere a ofertelor în SEAP este 1 iulie, ora 15.00, iar valoarea estimată a achiziției este de 841.980,00 lei fără TVA.

Proiectul „Extinderea și modernizarea compartimentului de terapie intensivă neonatală, dotarea cu echipamente specifice, amenajarea și dotarea unui centru regional de formare pentru pacienții critici nou-născuți în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor” a fost depus spre finanțare de Primăria Oradea prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, în cadrul PNRR – Componenta C12 - Investiția specifică I2.3a – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți.

Valoarea totală a proiectului este de 22.194.473,98 lei (fără TVA), finanțarea nerambursabilă fiind de 21.694.784,64 lei (fără TVA).

Prin acest proiect, pe cele 4 componente, se va realiza dotarea cu 5 paturi noi de terapie intensivă neonatală, împreună cu aparatura medicală aferentă, dotarea a 5 paturi de terapie intensivă neonatală existente în compartimentul de terapie intensivă neonatală cu aparatură medicală și dotarea compartimentului de terapie intensivă neonatală cu aparatură medicală de screening.

O parte importantă a proiectului o constituie centrul de training și formare în domeniul neonatologiei. Datorită faptului că, la ora actuală, Maternitatea Oradea nu dispune de un astfel de centru, amenajarea și dotarea sa va avea un impact pozitiv asupra formării continue a cadrelor medicale pentru tratarea corespunzătoare a pacienților nou-născuți în stare gravă. Centrul va avea o suprafață utilă de 253,12 mp și va fi amenajat la subsolul clădirii Policlinicii (Calea Clujului, nr. 50). Acesta va fi dotat  cu trei săli de simulare, o cameră de control și o sală de curs.

Nu în ultimul rând, aparatele, echipamentele moderne vor permite salvarea mai multor nou-născuți, cu complicații mai puține și șanse mai bune la un prognostic optim pe termen lung și vor crește inclusiv satisfacția personalului.

Modernizarea Compartimentului Terapie intensivă neonatală din cadrul Maternității Oradea (Staționar III) va crește siguranța actului medical, contribuind astfel la scăderea morbidității și mortalității acestor mici pacienți vulnerabili.