Prin proiectul „Cetățeni activi la puterea a treia”, zilele acestea, s-a sărbătorit „Ziua Internaţională a Familiei”, un eveniment festiv, care a avut loc în sala de lectură a Bibliotecii virtuale Elit.  

a eveniment au participat persoane din comunitatea locală, avocaţi, psihologi, profesori, elevi, reprezentați ai diferitelor etnii, dar și voluntarii bibilotecii.

Cuvântul de deschidere, de primire și de mulțumire a tuturor celor prezenți, în special a familiei din Venezuela, a fost rostit de prof. Mirela Silaghi, directoarea Bibliotecii virtuale Elit. A urmat expunerea ing. Miorița Săteanu, care a subliniat însemnătatea sărbătorii și rolul familiei, subliniind valoarea și importanța familiei, în prezent, exemplificând noțiunile temei întâlnirii: „Familia, un moft și familia stil de viață”, comparativ cu ceea ce a însemnat familia tradițională.

„Familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi și stabile forme de comunitate umană, cea care asigură perpetuarea speciei umane, evoluția și continuitatea vieții sociale”, a punctat Miorița Săteanu.

Invitați speciali pentru derularea evenimentului au fost: inspector principal Corina Roșu, din partea Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor, și Mirela Tonceanu, din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor, care au dezbătut tema, punând în valoare profesionalismul pe care îl exercită prin activitatea zilnică la locul de muncă. Inspectorul principal Corina Roșu, din partea Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor, a consemnat faptul că familia este susținută legal prin acordarea serviciilor şi programelor menite să depăşească momentele dificile, vulnerabile, în care se găsesc membrii familiei, precum şi combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor sau a persoanelor vârstnice.

Modelul tradiţional de familie s-a transformat în timp (au apărut familiile monoparentale, relaţiile de cuplu - fără forme legale, care se fac și se desfac după dorinţa indivizilor). Această situație a fost dezbătută cu multă competență de către inspector Mirela Tonceanu, de la DGASPC Bihor, instituție care gestionează și oferă servicii speciale copiilor care trăiesc în dificultăți și cu probleme familiale.

Evenimentul festiv s-a încheiat cu poeme și poezii, menite să evidențieze și să promoveze valorile care susțin temeinicia familiei prin sentimente de dragoste, respect, egalitate și dăruire pentru toți membrii acesteia. Au recitat din volumele proprii: prof. Octavia Vesa, prof. Aurel Horgos, prof. Nona Herdeanu Tudor, prof. Florina Rodica Denuț, prof. Leontina Costruț și Hetes Pascu. Din literatura națională au recitat: Florica Mera, Aneta Cozma, Miorița Săteanu și prof. Ecaterina Grecu.

Un moment aparte a fost prezentarea familiei, prin cuvântul rostit de tatăl familiei Thaizu, din Venezuela, care a povestit despre viața foarte dificilă, grea și lipsită de siguranță pe care a trăit-o înainte, în țara sa, și liniștea, pacea și marea bucurie pe care o trăiește de când este în România.

În orice mod imaginabil, familia rămâne legătura noastră cu trecutul şi podul către viitor al omenirii, acest viitor fiind determinat de trăirile fericite ale tuturor membrilor familiei.  

Miorița SĂTEANU