Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea afidelor (păduchilor cenușii) la sâmburoase - prun, piersic, vişin, cais.

Afidele sunt specii polifage (folosesc ca hrană o gamă variată de plante) şi atacă atât frunzele, cât şi lăstarii tineri. În urma atacului, frunzele devin lipicioase şi se răsucesc. Se mai combat: omizi defoliatoare, ciuruirea, pătarea roşie.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. Movento 100 SC - 1,8 l/ha + Folpan 80 WDG - 0,2% sau

2. Mavrik 2 F - 0,05% + Luna Experience 400 SC - 0,5 l/ha sau

3. Cyperguard 25 EC - 0,02% + Score 250 EC - 0,15 l/ha.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: IMEDIAT.

Tratamentul se repetă la 8-10 zile, folosind un alt amestec din cele menţionate mai sus.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor şi păstrate cel puțin 3 ani.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se vor verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.