Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Bihor invită cetăţenii cu domiciliul pe raza judeţului Bihor să intre în legalitate cu actele de identitate.

Invitaţia se adresează persoanelor care au act de identitate cu termenul de valabilitate expirat, act de identitate al cărui termen de valabilitate urmează să expire în perioada imediat următoare, act de identitate deteriorat, pierdut, furat, distrus sau anulat, care au nevoie de modificare nume sau prenume titular, prenume părinţi, data ori locul naşterii (prin căsătorie, divorţ, adopţie, schimbare de nume pe cale administrativă), celor care își schimbă domiciliul, li se schimbă denumirea străzii sau renumerotarea imobilului, a rangului de localitate sau rearondarea acesteia, persoanelor la care fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului, celor cărora li se atribuie un nou CNP și minorilor care au împlinit 14 ani, vârstă de la care este obligatorie eliberarea cărţii de identitate.

Prin prezentarea în termenul legal la sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al persoanei fizice interesate, se evită atât aglomeraţia, cât şi eventuala aplicare de sancţiuni contravenţionale – amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei devenite obligatorii prin efectul legii.

„Reamintim cetăţenilor că au obligaţia să solicite serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate deţinut, dar nu mai mult de 180 zile, în termen de 15 zile de la producerea unor modificări, în cazul minorilor, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani”, se afirmă într-un comunicat al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor.

La sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al persoanei fizice interesate sau la posturile de poliţie, se pot solicita toate informaţiile necesare în vederea obţinerii actului de identitate.