Primăria municipiului Oradea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, vacantă în cadrul Direcţiei Tehnice: consilier, clasa I, grad profesional asistent, pentru Compartiment Monitorizare Servicii Publice Edilitare.

 

Probele concursului constau în: selecția dosarelor - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor; probă scrisă (8 iulie 2022, ora 10.00); interviu - se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada: 6 – 27 iunie inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea, Serviciul Resurse Umane, cam. 122 sau 125, et. I, interval orar: 8.00 – 15.00.

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie electrică sau inginerie energetică; vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menționate în bibliografie.

Atribuţiile și alte detalii legate de acest post vacant sunt prevăzute în anexele ataşate prezentului anunţ și se găsesc pe https://www.oradea.ro./concursuri.