Peste 2.800 de candidaţi au îndeplinit condiţiile de înscriere la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM), organizat în perioada 25 iunie - 25 septembrie 2009, pentru ocuparea a 200 de locuri de auditori de justiţie. Dintre aspiranţii la statutul de magistrat, 70 sunt bihoreni.

Din cele 200 de locuri de auditori, 100 sunt alocate pentru ocuparea funcţiei de judecător şi 100 pentru ocuparea funcţiei de procuror. La finalizarea primului an de studii, auditorii de justiţie vor opta, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de judecător sau procuror. Prima probă a concursului va avea loc pe 27 august şi reprezintă proba scrisă la materiile: drept civil, drept penal, drept procesual civil şi drept procesual penal. Examenul scris are caracter eliminatoriu şi este de tip grilă. În data de 10 septembrie va avea loc examenul de verificare a raţionamentului logic, iar în perioada 11 - 20 septembrie, candidaţii vor susţine un interviu. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 25 septembrie 2009. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7. În urma depunerii dosarelor şi a verificării condiţiilor de participare, la concurs au fost admişi 70 de candidaţi din judeţul Bihor. În ultimii ani, deşi numărul bihorenilor care au dorit să obţină un post de procuror sau judecător a fost la fel de mare, cei care au şi reuşit admiterea la INM se pot număra pe degete.