Instituţia bihoreană se laudă cu peste o mie de inspecţii şi amenzi contravenţionale în valoare de peste 2,8 milioane de lei. Ca urmare a acestor controale, au fost stabilite peste două mii de măsuri în vederea conformării cu legislaţia de mediu.

Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat, în cursul anului trecut, 1.379 inspecţii, dintre care 576 inspecţii planificate, 21 controale planificate SEVESO (privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate subtanţe chimice periculoase) conform planului anual de controale, şi 803 inspecţii neplanificate. În urma acestor controale, au fost aplicate 184 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 2.805.100 lei.

Potrivit unui comunicat de presă, transmis marți, 11 februarie, de Garda de Mediu Bihor, în cursul anului 2019, în cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate: 201 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu; 313 controale de verificare a modului de respectare a conditiilor impuse în actele de reglementare; 130 controale efectuate în urma sesizărilor; 86 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean; 44 controale în urma autosesizării; 11 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior; 4 controale de identificare a unor obiective noi; 8 controale pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor și 6 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului.  

În urma controalelor efectuate în perioada menţionată, principalele neconformităţi constate au fost următoarele: lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului; operarea fără autorizaţie integrată de mediu/autorizaţie de mediu a oricărei instalaţii sau instalaţii de ardere, instalaţii de incinerare a deşeurilor sau instalaţii de coincinerare; nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare; neluarea de măsuri pentru a preveni accidentele majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului; neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor; nerespectarea de către producătorii de deşeuri periculoase a etichetării corespunzătoare a acestora conform prevederilor Legii 211/2011; tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor existenți pe spaţiile verzi; pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie; neevacuarea de către persoanele juridice sau fizice a deşeurilor generate în urma activităţilor proprii în ariile naturale protejate; încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor; nerespectarea obligaţiei de a se supune tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi a mediului ca întreg; amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile; lipsa evidenţei privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate; nedeţinerea formularelor de transport pentru deșeuri; nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu; nerespectarea de către operatorii economici care efectuează operaţiuni de colectare, colectare şi tratare, tratare, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(7), precum şi a cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 212/2015; pentru proiectele prevăzute de Legea 292/2018, este interzisă realizarea acestora fără obţinerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare; degradarea mediului prin depozitări/abandonări necontrolate de deşeuri.

Ca urmare a acestor controale, au fost stabilite 2.587 măsuri în vederea conformării cu legislaţia de mediu sau în vederea prevenirii incidentelor de mediu.

Totodată, în urma acestor controale, au fost aplicate 184 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 2.805.100 lei. Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – CJ Bihor a fost în valoare de 160.000 lei, aplicată societăţilor comerciale pentru lipsa actelor de reglementare şi pentru proiectele prevăzute de Legea 292/2018, realizate fără a se obţine decizia etapei de încadrare/acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare.