Anual, Laboratorul de Calitatea Apei Crișuri efectuează în jur de 27.000 de determinări de indicatori aferenți celor peste 1.700 de probe de apă, prelevate pe cuprinsul întregului bazin aferent județelor Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Sălaj.

Prin efectuarea de analize fizico-chimice și biologice, Laboratorul de Calitatea Apelor este parte activă în procesul de urmărire a calităţii apelor din bazinul hidrografic Crişuri. Analizele vizează mai multe tipuri de ape care fac parte din următoarele subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane și ape uzate, subsistem care cuprinde evacuările directe în emisar ale potențialelor surse de poluare. De menționat ar fi faptul că responsabilitatea se răsfrânge nu doar asupra apelor din bazinul hidrografic Crișuri ci și asupra apelor de frontieră. În acest sens, Laboratorul este, de asemenea, partener lucrativ în cadrul Convenţiei Româno-Ungare, privitoare la calitatea apelor de frontieră, efectuând analize fizico-chimice şi biologice cu frecvenţă lunară pe cinci râuri: Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Barcău și Ier.

Laboratorul este dotat cu mai bine de 100 de echipamente, dintre care cel puțin 40 sunt aparate de complexitate mare cum ar fi spectofotometru de absorbție moleculară, gaz cromatograf și multe altele. În anul 2019, numai materialele și consumabilele specifice analizelor de laborator au costat 493.000 lei, iar investițiile în aparatură au fost de 147.000 lei. De asemenea, Laboratorul este și unul dintre cei mai activi parteneri educaționali pentru mediul preuniversitar. În ultimii trei ani, nu mai puțin de 500 de elevi au beneficiat de vizite și experimente inedite, conform informaţiilor furnizate de instituţie.

Analizele efectuate de laborator stau la baza evaluării stării de calitate a apelor din bazinul hidrografic Crișuri, a întocmirii facturilor de prestări-servicii către beneficiarii contractelor de apă precum și la stabilirea gradului și al impactului asupra calității apelor date de poluările accidentale.

În România, în total, există 42 de laboratoare de calitatea apei clasificate astfel: un laborator național, trei laboratoare regionale, opt laboratoare bazinale și treizeci de laboratoare locale. Laboratorul ABA Crișuri este unul dintre cele opt laboratoare bazinale care a primit prima certificare în urmă cu 13 ani.