Într-o scrisoare deschisă, reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Bihor își exprimă nemulțumirea privind situația acordării burselor școlare față de consiliile locale din tot județul, subliniind că Bihorul este la urma clasamentului național din acest punct de vedere. Primăria Oradea susține că ar acorda, cu mărinimie, burse dacă ar primi bani de la București.

 

Referindu-se la cuantumul de bani alocat pentru burse, tinerii spun că atitudinea autorităților locale este „un afront față de elevii din localitățile a căror conducere o reprezintă, întrucât se poate observa o relație de cauzalitate directă între sumele acordate pentru burse și situația abandonului școlar, rata de promovabilitate a examenelor și performanța școlară a elevilor în general. (...) Metodologia de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat prevede faptul că orice elev care a obținut media generală peste 8,50 și media la purtare 10 poate beneficia de bursă de merit, al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a consiliului local. În urma consultării cu Consiliul Județean Bihor, cu ajutorul acestora, am ajuns la concluzia că niciun consiliu local din județ nu își respectă îndatorirea de a acorda unităților de învățământ preuniversitar sume defalcate din buget pentru bursele școlare”.

Elevii fac apoi o analiză a mediilor de la Bac, concluzionând că o creștere a cuantumului bursei de merit va atrage dupa sine o creștere a performanței școlare.

„În același sens, chiar dacă alocația unui copil s-a dublat în anul 2015, nu putem spune că acest fapt a afectat pozitiv rata abandonului școlar din România, întrucât, conform INS, aceasta a continuat să crească în 2015 până la 19,1% în condițiile în care media europeană este 11%. Considerăm că acordarea acestor burse pentru elevii care frecventează orele de curs din cadrul învățământului preuniversitar de stat ar putea reprezenta o soluție în acest sens.

În consecință, având în vedere datoria reprezentanților aleși ai comunității de a se implica activ atât în sprijinirea elevilor defavorizați, a celor cu nevoi speciale, cât și în recunoașterea meritelor elevilor cu rezultate bune la învățătură, măsuri care ar ajuta la dezvoltarea calității procesului educațional și ar veni în soluționarea problemelor anunțate anterior, solicităm conștientizarea importanței articolului 82 din Legea 1/2011, prioritizarea și urgentarea procesului de acordare a burselor școlare și transparentizarea acestui proces prin organizarea unor dezbateri publice la care să participe și membrii organizațiilor reprezentative ale elevilor la nivel județean”, se afirmă în solicitarea adresată președinților consiliilor locale din județ, semnată de președintele Consiliului Județean al Elevilor Bihor - Titus Maghiar.

 

Nu ne opunem!

Reprezentanții Primăriei Municipiului Oradea spun că nu se opun unui astfel de demers, cu condița ca Bucureștiul să aloce bani pentru acesta.

„Ar fi foarte bine să aloce sume defalcate cu destinația asta și noi nu ne-am opune. Bursele despre care vorbesc reprezentanții elevilor nu există la această oră în Oradea. Dacă ei au făcut o solicitare în acest sens, ea se va discuta înainte de elaborarea noului buget. De câțiva ani buni noi, spre deosebire de alte localități, de Ziua Orașului, prin ședință de consiliu, premiem elevii olimpici și profesorii lor cu câte 600 de lei. În unii ani, pe lângă bani, elevii au mers și în excursii alături de profesori”, a spus, pentru Crișana, Anca Sas (foto), purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Oradea.