Un orădean de pe strada Moldovei semnalează faptul că multe spaţii verzi din jurul blocurilor au fost desfiinţate pentru a putea fi amenajate locuri de parcare. Dl. M. Omilescu a trimis scrisori deschise Primăriei Oradea, Centrului Regional de Supraveghere Ecologică Bihor şi Coaliției „Rogerius” în care propune ca zona Parcul Magnoliei, ce urmează să fie reamenajată, să fie prevăzută cu o mare parcare subterană, pentru ca o parte dintre terenuri să redevină spaţii verzi.

 

Având în vedere lucrările de amenajare parcare în cuprinsul Asociației de Proprietari Bârsa, aduc la cunoștința Primăriei că locurile destinate parcării și garării autovehiculelor, nu numai în cuprinsul asociației dar și în întrega zonă, sunt insuficiente, acoperind în acest moment, în opinia mea, aproximativ 60-70% din necesarul acestora. Multe dintre mașini sunt garate pe fostele spații verzi, aflate în imediata apropiere a blocurilor sau ocupă parţial sau integral trotuarele pentru accesul pietonilor (pot să exemplific cu înscrisuri sau fotografii). În blocul în care locuiesc (20 apartamente), în acest moment sunt 10 posesori de autoturisme. Cu siguranță nu toți vor beneficia de loc de parcare amenajat. Se poate presupune ușor că în următorii ani, numărul posesorilor de autoturisme va crește. Se pune întrebarea: unde vor parca (gara) aceștia autoturismele? În acest moment există o presiune imensă asupra spațiilor verzi din jurul blocurilor (a ceea ce a mai rămas din ele, mare parte din ele devenind între timp parcări amenajate - bineînțeles, la cererea maselor largi populare - după ce în prealabil au fost distruse, mulți ani servind ca și parcări neamenajate). Pentru sănătatea populației, fizică dar și psihică, avem nevoie de spații verzi. Amenajarea acestora este binevenită oriunde (și în zona Silvaș și în zona de case Oncea sau zona de case Ioșia) dar de ele este nevoie în primul rând în zonele intens aglomerate, circulate (poluate) din marile cartiere de blocuri. Pentru aceasta este nevoie să avem grijă de ceea ce a mai rămas din zonele verzi de altădată. Având în vedere lipsa acută de spații de parcare, aglomerația în continuă creștere din zona în care locuiesc, în sensul celor arătate mai sus propun Primăriei Municipiului Oradea ca zona Parcul Magnoliei, ce urmează să fie reamenajată din toamnă cu fonduri UE, să fie prevăzută cu o mare parcare subterană. Acei locatari de pe anumite străzi (Primăria va hotărî) care nu găsesc loc de garare în zona în care locuiesc, să poată folosi (atunci când au nevoie) acest spațiu amenajat, la tariful perceput unei parcări de domiciliu (aproximativ 0,30 - 0,40 lei/24 h). Fiecare asociație de proprietari va aduce la cunoștința locatarilor această posibilitate. Acest teren (parcul Magnoliei) trebuie exploatat la maxim, în folosul urbei. Aceasta ar fi o atitudine responsabilă, vizionară, care ar dovedi interesul nedisimulat al celor responsabili față de mediul de viață al populației. Nu putem să ne prefacem la nesfârșit că aceste probleme nu există sau să lăsăm populația să-și găsească soluțiile singură (s-a văzut în ce fel).

 

Parcare subterană în Parcul Magnoliei

Uniunea Europeană manifestă o deosebită grijă (care rezultă din gradul de civilizație crescut) față de sănătatea populației, mediul de viață, nevoile acesteia. Pentru aceasta, sunt alocate fonduri pentru amenajarea de parcuri și spații verzi. Cu siguranță că factorii responsabili ai UE ar înțelege și ar incude pe lista proiectelor eligibile fondurilor nerambursabile și unele dintre proiectele de parcări subterane sau etajate, dacă ar exista preocupare din partea celor în drept în a explica anumite situații: cum să faci parcuri pentru recreerea populației sau să amenajezi spații verzi când spațiile respective (sau fostele spații verzi) sunt ocupate de mașini? Terenul respectiv, sau parte din el, poate fi eliberat și destinat spațiului verde numai prin relocarea mașinilor în parcări subterane sau supraterane, etajate. Sunt convins că UE ar înțelege și ar accepta includerea (în unele situații) a amenajărilor de parcări subterane sau supraterane etajate pe lista proiectelor eligibile fondurilor europene nerambursabile, dacă factorii responsabili (cei în drept) ar avea disponibilitatea, interesul să explice cele necesare. În sensul propunerii de mai sus, până la finalizarea lucrărilor la Parcul Magnoliei, ar putea fi folosită și parcarea amenajată de curând în fața spitalului Dr. G. Curteanu. Dacă Primăria Municipiului Oradea nu dorește să aplice această propunere a mea, respectuos solicit să mi se precizeze cum are de gând această instituție, prin ce soluții, să rezolve problemele de mediu și de viață ale locuitorilor din zona noastră de locuit. Rog Centrul Regional de Supraveghere Ecologică Bihor să analizeze cu atenție cele semnalate de mine și să solicite Primăriei Municipiului Oradea soluții concrete asfel încât restul de spații verzi din cartiere, din preajma blocurilor, să nu dispară încet dar sigur. Rog Coaliția „Rogerius” să susțină această propunere și să solicite autorităților să depună toate eforturile pentru a da un aspect civilizat, european, nu numai zonelor centrale ale orașului ci și zonelor de blocuri, în care locuiește marea majoritate a populației Municipiului Oradea.