Anul 2020 a fost „anul provocărilor” pentru municipalitatea orădeană, pandemia modificând planurile iniţiale. Cel mai greu moment a fost rectificarea negativă a bugetului, cu 9 milioane euro, în luna aprilie. De asemenea, au fost prelungite termenele de încasare a contribuţiilor, au fost acordate facilităţi şi s-a suspendat executarea silită. În schimb, a fost „cel mai bun an pentru investiţii din fonduri europene” din acest ciclu de finanţare.

Prima direcţie din cadrul Primăriei Oradea care şi-a prezentat un bilanţ al activităţii derulate în 2020 a fost Direcţia economică.

„Dacă la începutul anului 2020 aveam o proiecție bugetară bună, ulterior, din cauza izbucnirii pandemiei de Covid-19, aceasta a trebuit regândită. S-au făcut rectificări bugetare importante prin care s-au alocat sume către spitale pentru achiziția de materiale și aparatură și, totodată, au fost adoptate măsuri în sprijinul agenților economici și nu numai. Cu toate aceste greutăți, s-a încercat menținerea unui echilibru și cofinanțarea în continuare a proiectelor realizate prin fonduri europene”, a declarat viceprimarul Marcel Dragoş.

Șeful Direcţiei economice, Eduard Florea, a menţionat că „anul 2020 a fost un an al provocărilor”, în care s-au simțit efectele crizei sanitare, dar și ale crizei economice asociate ei. Astfel, au fost luate „decizii rapide, eficiente” pentru mediul de afaceri, pentru cetăţeni şi pentru angajaţii municipalităţii, însemnând măsuri pentru desfăşurarea activităţii în pandemie (achiziţia de dezinfectanţi, montarea de panouri de protecţie etc.), dar şi măsuri fiscale. „Cel mai greu moment a fost rectificarea negativă a bugetului în luna aprilie, când au fost ajustate veniturile şi cheltuielile cu 42,6 milioane lei, echivalentul a 9 milioane euro”, a precizat Eduard Florea. Din bugetul local au fost sprijinite spitalele – „vârful de lance în criza sanitară” – prin achiziţia de echipamente, dar şi pentru continuarea investiţiilor. Tot din cauza pandemiei, în perioada martie-decembrie 2020, activitatea de executare silită a fost sistată. În schimb, pentru luarea în evidenţă a contribuabililor, au fost încheiate protocoale cu alte instituţii, cum ar fi Serviciul de Înmatriculări, Oficiul de Cadastru, Evidenţa Persoanelor etc. Totodată, anul trecut, angajaţii Direcţiei economice s-au concentrat pe transformarea dosarelor de insolvabilitate deschise pe numele contribuabililor care nu îşi pot achita obligaţiile fiscale sau amenzile primite în muncă în folosul comunităţii. Astfel, din cele 496 de dosare în instanţă, însumând amenzi în valoare de 2,3 milioane lei, 272 de dosare (amenzi totale de 1,2 milioane lei) au primit sentinţă definitivă de muncă în folosul comunităţii. Alte măsuri luate pentru sprijinirea contribuabililor în perioada pandemiei au fost: prelungirea primului termen de plată a impozitelor şi taxelor locale de la 31 martie, iniţial până la 30 aprilie, şi apoi, în urma deciziei luate de guvern, a fost prelungit până la 30 iunie; reducerea cu 20% a impozitului pe clădirile în care-şi desfășurau activitatea companii afectate de pandemie (scutirile s-au ridicat la 925.000 lei); scutirea de majorări de întârziere pe obligaţiile fiscale şi nefiscale datorate (ceea ce a însemnat o pierdere de 2,2 milioane lei la bugetul local).

În schimb, 2020 a fost un an foarte bun pentru contractarea și implementarea proiectelor europene. Potrivit lui Eduard Florea, a fost cel mai bun an din acest exerciţiu financiar din punct de vedere al investiţiilor pe fonduri europene, în valoare de aproximativ 400 milioane lei. În ceea ce privește sumele care au mers către investiții, raportul ne arată că din bugetul local s-au investit 149.496.656 lei (38%), din bugetul de stat – 39.976.818 lei (10%), din fonduri nerambursabile – 141.214.609 (35%) și din credite bancare 66.408.781 (17%). Directorul economic al Primăriei Oradea a menţionat, însă, că între plăţile efectuate şi rambursările primite există o diferenţă de 60 milioane lei. „A fost primul an în care am umblat la buzunarul de rezervă”, a declarat Florea, precizând că au fost folosiţi 27,77 milioane lei din excedentul anilor anteriori. „Am tras concluzia că avem nevoie de surse noi de finanţare” pentru continuarea lucrărilor de investiţie în acest an, a declarat Eduard Florea, motiv pentru care a fost aprobată contractarea a două noi credite bancare, în valoare totală de peste 160 milioane lei. Gradul de îndatorare a municipalităţii în 2020 a fost de 12,41% din media veniturilor proprii pe trei ani.

Eduard Florea a mai menţionat că, anul trecut, jumătate dintre contribuabilii care şi-au achitat dările la bugetul local au folosit modalitatea de plată online. În ceea ce priveşte ratingul municipiului, Agenţia Fitch a menţinut calificativele de rating în categoria principal  - „grad investițional – cea mai ridicată credibilitate”, însă a fost revizuită perspectiva în „negativ” de la „stabil”, similar ratingului României.

La finalul anului, excedentul bugetar a fost de 55,8 milioane lei.

Pentru anul în curs, activitatea Direcţiei economice a Primăriei Oradea se va concentra pe: întocmirea bugetului local; dezvoltarea serviciilor online, în contextul schimbărilor survenite în securizarea plăţilor online; extinderea codurilor de bare pe toate cererile şi formularele tip; extinderea parteneriatelor cu unităţile bancare pentru încasarea taxelor şi impozitelor; acţiuni concentrate de executare silită împotriva restanţierilor; verificarea cererilor de reintroducere a terenurilor din zonele fiscale A şi B în circuitul agricol; îmbunătăţirea activităţii cu publicul la nivelul ghişeelor; selecţia membrilor în consiliile de administraţie ale societăţilor din subordinea municipalităţii.