Reprezentanții Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor avertizează că singura destinație de ecoturism din Bihor este în curs de a pierde principala sa atracție, Defileul Crișului Repede, sub ochii autorităților.

 

„În data de 22 septembrie, am identificat lucrări de modificare a terenului în albia Crișului Repede: săpături, tăieri de arbori, îndepărtarea vegetației arbustive și decopertarea stratului vegetal. La momentul identificării acestor lucrări, la fața locului se afla un utilaj, care traversa Crișul Repede direct prin apă, de pe un mal pe celălalt. Pe lângă acestea, pe malul opus, există aproximativ două hectare de pe care a fost înlăturată în totalitate vegetația, inclusiv arbuști și arbori, iar terenul a fost nivelat și pietruit”, anunță reprezentanții CAPDD, menționând că lucrările se derulează la ieșirea din Defileul Crișului Repede, în apropierea podului auto, pe teritoriul UAT Vadu Crișului.

„Zona în care se derulează aceste lucrări se află pe teritoriul Rezervației Defileul Crișului Repede (cod 2.165) și a siturilor Natura2000 ROSCI 0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului și ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului”, avertizează aceștia.

Având în vedere statutul de protecție conferit de legislație acestei zone, reprezentanții CAPDD au solicitat instituțiilor responsabile să verifice legalitatea tuturor acestor lucrări și să le comunice măsurile legale stabilite.

Conform Legii Ariilor Naturale Protejate, rezervațiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea unor habitate și specii naturale importante; în aceste zone sunt interzise folosințe ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dăunează obiectivelor atribuite; în rezervațiile naturale nu sunt permise activități de utilizare a resurselor naturale.

 

ABA Crișuri. Precizări

În urma sesizării făcute de Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, diseminată atât autorităților publice, instituțiilor din resortul de mediu, cât și pe pagina de Facebook a CAPDD, Administrația Bazinală de Apă Crișuri a făcut câteva precizări referitoare la lucrările desfășurate în Defileul Crișului Repede.

„În luna august, UAT Vadu Crișului solicita instituției noastre intervenții pentru decolmatarea cursului de apă Crișul Repede. Conform procedurii, angajații ABA Crișuri s-au deplasat în teren pentru a constata necesitatea lucrării. În urma verificărilor din teren, amonte de podul rutier din localitate, s-a constatat colmatarea albiei râului prin depuneri succesive de aluviuni care au diminuat secțiunea de scurgere a apei generând eroziuni pe malul drept și punând în pericol rambleul căii ferate. Pentru remedierea situației și pentru asigurarea secțiunii de scurgere, printr-un protocol de colaborare cu Primăria Vadu Crișului, s-a propus realizarea unei lucrări de decolmatare și reprofilare albie pe acel tronson”, precizează Anca Mihociu, purtătorul de cuvânt al ABA Crișuri.

Potrivit acesteia, echipa ABA Crișuri a intervenit

pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei prin degajarea materialului aluvionar din albie și depunerea acestuia pe malul stâng, pe o lungime de aproximativ 150 m.

„Pe malul drept s-a creat acces la stația hidrometrică Vadu Crișului prin nivelarea materialului aluvionar pe o lungime de aproximativ 60 m. În timpul acestor intervenții, angajații nu au executat tăieri de vegetație. Din albie au fost dislocate resturi vegetale care au fost depuse pe mal”, menționează reprezentanta ABA Crișuri.

Anca Mihociu reamintește că, potrivit Legii Apelor 107/1996, ABA Crișuri administrează resursele de apă din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului naţional de gospodărire a apelor (art.1 )/ (4): „Apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică care le administrează, sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi, precum şi prevederilor din convenţiile internaţionale la care România este parte. (5) Sunt, de asemenea, supuse dispoziţiilor prezentei legi lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele şi prin care, direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităţii apelor ori regimului de curgere a acestora”.