Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”, din subordinea Consiliului Județean Bihor, reabilitează o clădire situată pe Calea Clujului, care va fi transformată în Centru Cultural Româno-Maghiar.

„Suprafața totală amenajată este de aproximativ 970 mp, nivel parter + mansardă. Stadiul lucrărilor a ajuns la 90% în exterior și la 70% în interior. Conform contractului, termenul de finalizare a reabilitării este 31 decembrie 2022”, a anunţat Consiliul Judeţean Bihor.

Această investiție face parte din proiectul „Centru Educaţional Transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea patrimoniului natural şi cultural” (EduCultCentre), finanțat din fonduri europene, în care sunt implicați patru parteneri din România și Ungaria, liderul de parteneriat fiind Primăria Municipiului Debreţin din țara vecină. Celelalte instituții implicate sunt Teatrul Csokonai din Debreţin, Muzeul Țării Crișurilor și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”.

Cu fondurile obținute, Muzeul Țării Crișurilor amenajează etajele doi și trei la sediul de pe Calea Armatei, lucrările fiind realizate în proprţie de 90%.

„Proiectul EduCultCentre își propune să creeze spații comune pentru interacțiunea culturală, protecția și utilizarea durabilă a valorilor culturale comune, precum şi extinderea obiectivelor turistice din zona de frontieră româno-maghiară. Proiectul are doi piloni care se completează reciproc: protecția valorilor culturale existente și crearea de noi valori culturale comune”, menţionează administraţia judeţeană. Primul pilon vizează „protejarea și promovarea patrimoniului cultural comun”, în care Centrul Cultural educativ Transfrontalier Româno-Maghiar de protecţie a Patrimoniului istoric din Debreţin și Muzeul Țării Crișurilor din Oradea „vor asigura protecția comună și reciprocă a patrimoniului cultural ca un catalizator pentru consolidarea unei identităţi comune”. Al doilea pilon are în vedere „partajarea cunoștințelor pentru crearea de noi valori culturale”: Centrul Cultural educativ Transfrontalier Româno-Maghiar de protecţie a Patrimoniului istoric din Debreţin și Centrul Cultural din Oradea vor organiza în comun ateliere/traininguri pentru instituțiile culturale, actori, artiști, profesioniști din domeniul culturii și tineretului din România şi Ungaria, scopul fiind de a „împărtăși cele mai recente cunoștințe și a promova inovația în fiecare domeniu al culturii”.

Această abordare duală contribuie la dezvoltarea industriilor creative bazate pe tradiții comune și inovație culturală.

Bugetul total alocat proiectului EduCultCentre este de 10,2 milioane euro. Fondurile au fost distribuite astfel:  Municipiul Debreţin - 5.883.792,80 euro, Teatrul Csokonai din Debreţin - 559.548,20 euro, Muzeul Țării Crișurilor - 2.994.852,69 euro, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” - 734.545,55 euro.