Unitatea de achiziții publice centralizate la nivel local aflată în plin proces de înfiinţare la nivelul Consiliului Judeţean Bihor va fi funcţională de la începutul anului viitor, a anunţat vicepreşedintele Călin Gal în cadrul unei conferinţe organizate la Oradea de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

Consiliul Județean Bihor a găzduit ieri, 30 august, o conferință organizată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice pe tema: „Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local: soluția pentru o mai multă eficiență în achizițiile publice”, la care au participat Călin Gal, vicepreședinte al CJ Bihor, Iuliana Feclistov, președinte ANAP, Liana Manea, director în cadrul ANAP, Cristina Martin, expert Banca Europeană de Investiții (BEI), Dana Mitea, reprezentant al BBG Austria (Bundesbeschaffung GmbH), Dan Muscalu, consultant al consorțiului condus de Ernst & Young și specialiștii în achiziții publice ai Consiliului Județean Bihor. Celor din sală li s-au alăturat online peste 80 de reprezentanți ai unor instituții din Bihor și din alte județe.

Printre temele prezentate au fost cele privind: ce înseamnă o Unitate de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local și cum funcționează aceasta; ce înseamnă achizițiile publice centralizate; beneficiile/avantajele și impactul achizițiilor centralizate; instrumente de colectare a necesităților autorităților locale și de cercetare a pieței; exemple de bune practici și de organizare a UCA locale la nivel European.

În Bihor, Consiliul Județean a început anul trecut procedura pentru a înființa o unitate de achiziții publice la nivel local. Unitatea de Achiziții Centralizate va derula toate achizițiile pentru Consiliul Județean Bihor și cele 23 de instituții din subordine.

„În urma unor analize pe care le-am făcut atât în cadrul aparatului propriu, cât și la instituțiile subordonate, au reieșit mai multe deficiențe în zona achizițiilor publice. De aceea, înființăm o astfel de Unitate Centralizată de Achiziții, împreună cu ANAP și BEI.

Dacă toate lucrurile vor merge bine, până la sfârşitul anului, dorim să implementăm această unitate prin hotărâre de CJ, iar de la începutul anului viitor, să derulăm activităţile de achiziţii publice centralizate. Vrem să structurăm cât se poate de bine resursa umană, care nu este suficient de specializată, motiv pentru care deficienţele identificate privesc atât resursele umane, cât şi cele financiare. La acestea se adaugă corecţiile primite de Curtea de Conturi. Beneficiile UCA vor fi legate de achiziţionarea unei game mult mari de produse, la preţuri mult mai mici şi transparenţa achiziţiilor. În primă fază, UCA va deservi cele 23 de unităţi subordonate CJ (învăţământ, cultură, sănătate, economic, ADI-uri şi fundaţii). Iar, în viitor, CJ Bihor ar putea să asigure derularea unor achiziții și pentru alte autorități sau instituții publice, dacă se dorește acest lucru”, a precizat vicepreşedintele Călin Gal.  

Produsele care asigură funcționarea zilnică a instituțiilor, cum sunt articolele de hârtie sau de birotică, vor putea fi achiziționate la prețuri mai bune. Un alt avantaj al înființării UCA la nivel local este profesionalizarea personalului responsabil cu achizițiile publice. Obiectivul general este cheltuirea eficientă a banului public.

„Într-o perioadă relativ scurtă de 2 ani, cu ajutorul BEI, au fost înființate de 3 UCA pilot, respectiv la Consiliul Judeţean Harghita, Consiliul Judeţean Sibiu şi Primăria Timişoara. Deja avem rezultate concrete, s-a acordat asistență tehnică pe zona de atribuire și au fost semnate primele acorduri cadru. Ne dorim ca prin înființarea UCA să creăm cumpărători profesioniști care să cumpere centralizat în condiții de economicitate și eficiență. Mă bucur că atât președintele, cât și vicepreședintele CJ Bihor, au înțeles scopul și utilitatea înființării unei UCA și pe această cale le mulțumesc pentru decizia de a se alătura ințiativei noastre”, a menţionat Iuliana Feclistov, președinte ANAP.

În România, ANAP colaborează cu 12 autorități publice locale pentru înființarea acestor UCA, fiind cuprinse în proiectul cu fonduri europene: „Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice prin consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și a autorităților contractante, cod SIPOCA 625”. Acest proiect are la bază strategia Guvernului cu privire la reformarea sistemului național de achiziții publice.