Camera de Comerț și Industrie Bihor a primit, joi, vizita reprezentanților districtului Steinfurt din Germania. Aceasta a facut parte dintr-un program mai vast, care a inclus trei zile de întâlniri și vizite în Oradea. Gazdele întâlnirii au fost Ioan Micula, președintele CCI Bihor, şi Constantin Badea, secretar general.

Din delegaţia germană au facut parte: Neyer Birgit - director de dezvoltare economica, De Boer Ronja - consilier relații de înfrățire, Neumann Andreas, Lang Gisela, Streich Hans - consilieri în cadrul Comisiei de specialitatea relații de înfrățire, Woltering Frank - consilier politici sociale, Laumann Jost - consilier, Bernhard Varnskuhler - consilier învățământ, educaţie şi cultură și Henning Steiner - consilier protecția mediului.

Președintele Camerei de Comerț, Ioan Micula, a făcut o prezentare a mediului de afaceri din județul Bihor și a avantajelor strategice datorate poziționării sale. În județul Bihor funcționează în prezent peste 26.000 companii cu un capital social de peste 4 miliarde de lei și o cifră de afaceri de peste 31 miliarde de lei. Dintre acestea, 274 companii sunt cu capital mixt româno-german, având o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 miliarde de lei.

Discuțiile au fost deosebit de interesante şi au abordat subiecte precum facilitățile oferite investitorilor în parcurile industriale din județul Bihor, dezvoltarea școlilor vocaționale pe sistemul învățământului dual pentru a veni în întâmpinarea necesităților agenților economici, cadrul general de investiții private în România, precum și serviciile oferite investitorilor de Camera de Comeț și Industie Bihor.

Adrian Simon, reprezentantul Consiliului Județean Bihor, a facut o prezentare a parcurilor industriale din județ administrate de Consiliul Județean prin intermediul unei companii publice, parcuri aflate în stadii relativ incipiente de dezvoltare: în comuna Tileagd, la 20 km de Oradea (cu o suprafaţă de 9,3 ha), Săcueni, la 46 km de Oradea (cu o suprafață de 5 hectare), și Tămășeu, la o distanță de 21 km de Oradea (cu o suprafață de 7 ha). Acestea au menirea de a oferi oportunități pentru potențialii investitori în județul Bihor. A menţionat, totodată, și proiectul în valoare de 7 milioane de euro privind parcul știintific și tehnologic, dezvoltat în parteneriat cu Universitatea din Oradea, finanțat prin fonduri europene, în scopul aplicării rezultatelor din cercetare în economia reală. 

S-a discutat și pe marginea necesității dezvoltării sistemului de învățământ vocațional în sistem dual, care reîncepe să prindă contur în România, județul Bihor, fiind, alături de Brașov, care s-a inspirat din modelul german, printre primele județe din țară la acest capitol. În vederea atragerii tinerilor spre acest tip de învățământ, se încearcă stimularea cu burse, acoperite parțial din resurse publice și parțial de agenții economici, precum și dotarea unor laboratoare virtuale pentru a învăța aceste meserii.

„Ucenicia la locul de muncă, subvenționată din fonduri publice și organizată prin intermediul Camerelor de Comerț, așa cum funcționează și în alte țări, ar fi o soluție pentru problema acută a lipsei forței de muncă specializă în practicarea unor meserii, însă pentru aceasta e nevoie de sprijinul autorităților publice. Ne dorim o creștere a rolului jucat de sistemul cameral”, a subliniat Constantin Badea.

În final, președintele Camerei de Comerț a concluzionat subliniind delegației prezente îndemnul de a duce investitorilor germani care doresc să facă afaceri în Romania încrederea în potențialul pe care țara noastră îl are, în oportunitățile oferite de județul Bihor și în capacitățile de dezvoltare a mediului de afaceri, menţionând, totdată, disponibilitatea Camerei de Comerț şi Industrie Bihor de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc să apeleze la serviciile ei.