Persoanele care intră în România au obligația să completeze un formular digital cu date personale, conform unei noi ordonanțe a Guvernului. Cei care nu o completează în maximum 24 de ore de la intrarea în țară vor fi sancționați cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.  

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, în vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la Covid-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligația de a completa formularul digital de intrare în România. Persoanele care se prezintă în punctele de trecere a frontierei fără să dețină un formular, acestora le revine obligativitatea de a completa formularul în maximum 24 de ore de la intrarea în țară. Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligației de a completa formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în țară constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor constată contravențiile și aplică sancțiuni persoanelor care nu au completat formularul digital, pe baza datelor și informațiilor furnizate de Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România. Pentru persoanele venite în țară cu începere din 25.12.2021, până vineri, 14.01.2022, au fost întocmite 4.257 de procese verbale de contravenție.