Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bihor şi câteva primării bihorene, a lansat luni, 18 septembrie, trei proiecte care vizează conservarea a trei arii protejate de pe teritoriul sitului Natura 2000 - Muntele Şes, Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului şi Tăşad.

 

La eveniment au fost prezenţi preşedintele ANANP - Vasile Carnariu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mircea Mălan, primarii comunelor bihorene pe teritoriul cărora se află cele trei arii protejate.

 

Traseu pentru motocros în comuna Auşeu

Proiectul se realizează în cadrul unui parteneriat dintre Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - ca lider de proiect, Consiliul Județean Bihor și primăriile Aușeu și Șinteu. Obiectivul general al proiectului este „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii în situl Natura 2000 ROSCI00322 Muntele Șes, prin implementarea măsurilor active de conservare și a măsurilor specifice prevăzute în Planul de Management al sitului” prin crearea unui sistem integrat de acces controlat cu asigurarea conservării favorabile a unor specii ocrotite de lege (racul de ponoare, triton cu creastă, buhaiul de baltă cu burta galbenă, lupul și râsul), precum și prin informarea și conștientizarea comunității locale în vederea creșterii gradului de implicare a acesteia în conservarea și protejarea ariei naturale vizate. Mai exact, în comuna Aușeuș va fi amenajată o zonă pentru activități antropice în afara sitului pentru conservarea habitatelor și speciilor (pistă off-road cu o lungime de 1,7 km ce va fi amenajată pe un teren de 8 ha din satul Peştiş). „Pista se va realiza pe un teren unde nu sunt copaci, doar spini”, a precizat vicepreşedintele CJ, Mircea Mălan. Scopul amenajării acestui traseu este de a-i scoate din aria protejată Muntele Şes pe motocicliştii şi ATV-iştii care fac aici curse ilegale. „Am invitat un specialist în off-road, campion al Italiei la motocros, care a venit cu motocicleta de teren pe care a avut montat un sistem GPS și a încercat mai multe variante, ca să găsim traseul optim”, a declarat Mircea Mălan. Lângă acest traseu, Primăria Auşeu va amenaja un teren de sport și un parc, pentru ca zona să devină atracţie turistică.

În cadrul proiectului, vor fi montate bariere cu camere de supraveghere, astfel încât cei care vor continua să calce regulile sitului să poată fi identificați, dar şi panouri de protecție a speciilor şi habitatelor. Totodată, în Şinteu se va construi un centru de management, cercetare și educație ecologică, care va avea o sală de conferință și 12 căsuțe şi va fi la dispoziţia elevilor și studenților „pentru activităţi care au legătură cu protecția mediului”.

Proiectul, în valoare de 9.437.417,19 lei, trebuie finalizat până în data de 31 decembrie a.c., însă lucrările nu au început încă, abia fiind adjudecată licitaţia.

 

Lucrări de reconstrucție ecologică a Lacului Vida

Al doilea proiect lansat luni a fost „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI 0062 - Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului”, derulat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - lider de proiect, Consiliul Judeţean Bihor şi comunele Vadu Crișului, Șuncuiuș, Bratca şi Dobrești. Valoarea totală a proiectului este de 40.063.628,66 lei cu TVA. În comuna Bratca se dorește amenajarea unei zone de vizitare, în vederea conservării și valorificării ecologice a biodiversității. În comunele Șuncuiuș, Dobrești şi Vadu Crişului se propune realizarea unor centre de management, cercetare şi educație ecologică atât pentru vizitatorii sitului, cât și pentru elevii școlilor din comunitățile limitrofe, care vor putea desfășura aici ore de educație ecologică. Centrul va fi pus la dispoziția cadrelor didactice, studenților și altor grupuri de elevi care vor desfășura activități de cercetare și/sau educație ecologică în situl Natura 2000, cu titlu gratuit. De asemenea, pentru buna funcționare a perimetrului, se va institui un Regulament de ordine interioară pentru zona de vizitare, astfel încât elementele de biodiversitate, speciile de faună și floră, habitatele specifice și speciile de interes conservativ prezente aici să fie protejate. În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de combatere a speciilor invazive (ex: Pteridium aquillinum - feriga de câmp), care vor fi efectuate pe teritoriul comunelor Șuncuiuș, Dobrești, Roșia, Remetea și Aștileu, pe o suprafață totală de 624,02 ha, distribuite astfel: comuna Roșia - 262 ha, comuna Aștileu - 9,09 ha, comuna Dobrești - 87,7 ha, comuna Șuncuiuș - 219,23 ha, comuna Remetea - 46 ha. Totodată, prin proiect se propun a fi realizate investiții în următoarele peșteri: Unguru Mare, Vadu Crișului, Vântului, Osoi, Igrița. Pe de altă parte, lacul de acumulare Vida din Luncasprie, comuna Dobrești, va fi decolmatat, iar habitatul speciilor prioritare care viețuiesc aici (Barbus meridionalis și Lutra lutra) va fi îmbunătățit. Practic, din cauza aluviunilor strânse de-a lungul anilor, în lac s-au depus cantități mari de pietre, nămol, resturi vegetale etc., care au dus la scăderea volumului apei în lac. Lucrările vor asigura protejarea, conservarea și refacerea habitatelor naturale și, totodată, necesarul de apă pentru gospodăriile din comuna Dobrești. Ca urmare a lucrărilor de decolmatare, 5,22 ha habitat acvatic va fi reconstruit ecologic.

 

Peştera Stracoş, amenajată

Cel de-al treilea proiect lansat luni a fost „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad”, realizat printr-un parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) - ca lider de proiect, Consiliul Județean Bihor și Primăria Drăgești. Valoarea totală este de 11.158.155,09 lei. În această arie protejată, există o colonie mare de lilieci, care trebuie protejată. Proiectul cuprinde: amenajarea interioară a Peșterii Stracoș; construirea unui Centru de vizitare și a unei parcări; amenajare de poteci - 4.968 m; amenajare loc de popas în vecinătatea Centrului de vizitare la limita ariei; amenajarea unui loc de privit similar unui amfiteatru pe structură din lemn și piatră - Peștera Stracoș; amplasarea unui pod suspendat și a unui traseu tip Via Ferrata - Peștera Stracoș; amenajarea a două locuri de odihnă în proximitatea Peșterii Tășad și a satului Stracoș; amplasarea a două puncte de observare (foișor); amplasarea unei structuri satelit - Centru de primire și conservare - structură de lemn 20 mp; amenajări exterioare peșteri; alte dotări/amenajări/curățiri. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, iar perioada de implementare este până la 31 decembrie 2023.