Prin intermediul fondurilor europene, România s-a dezvoltat şi continuă să se dezvolte în diverse domenii: de la creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane prin modernizarea drumurilor județene, creșterea eficienței energetice în clădiri publice sau private până la impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre cele mai importante programe operaţionale prin intermediul căruia România a putut să acceseze fonduri europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în perioada 2014-2020.


Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este Organism Intermediar al POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, ajutând la evaluarea, verificarea şi monitorizarea a peste 1.000 de proiecte care aparţin atât beneficiarilor privaţi, cât şi beneficiarilor publici.

 

Tronson reabilitat din Drumul Apusenilor


Infrastructura rutieră s-a bucurat de fonduri nerambursabile generoase în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020, astfel că numeroase drumuri naţionale sau judeţene au fost reabilitate şi/sau modernizate cu ajutorul finanţărilor Uniunii Europene. Un bun exemplu de proiect care vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere este cel implementat de Consiliul Judeţean Bihor: „Traseul regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni: reabilitarea şi modernizarea DJ108K, Ltotala = 12,893 KM, Judeţul Bihor”. Acest proiect a avut o valoare totală de 36.235.773,46 lei şi s-a axat pe reabilitarea unui tronson de aproape 13 km din Drumul Apusenilor, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră montană din România.

Porțiunea de drum reabilitată a beneficiat de lucrări de modernizare care au presupus, printre altele, montarea de noi indicatoare rutiere, instalarea de parapeți și realizarea de noi semnalizări orizontale. Toate acestea au contribuit la creşterea nivelului de accesibilitate în zona Munţii Apusenilor şi au facilitat accesul populației din localitățile comunei Bulz la bunuri şi servicii care vor contribui la dezvoltarea economică durabilă a zonei.

Tronsonul de drum menţionat se află pe teritoriul comunei Bulz şi face legătura între localitatea Remeți și limita dintre județele Bihor și Cluj (Valea Drăganului), o zonă turistică în continuă dezvoltare. Acest segment rutier traversează o zonă spectaculoasă din cadrul Rezervaţiei Munţii Apuseni şi, totodată, face parte dintr-un proiect mult mai amplu, „Traseul Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni”, care  leagă trei zone importante din punct de vedere turistic: Stâna de Vale, Valea Iadului din judeţul Bihor și limita cu județul Cluj, Valea Drăganului.

 

O nouă hală de producție pentru S.C. Valtryp S.R.L.

Printre proiectele implementate de beneficiarii privaţi în judeţul Bihor prin intermediul POR 2014-2020 se numără construirea unei hale de producție și dotarea acesteia cu utilajele și echipamentele necesare pentru defăşurarea activităţii societăţii S.C. Valtryp S.R.L. Astfel, prin intermediul proiectului în valoare de 11.591.914,52 lei, societatea beneficiază de o hală nouă de producție unde volanele și mânerele schimbătoarelor de viteză sunt îmbrăcate în piele, lemn sau alte materiale.

Odată cu darea în funcţiune a noii hale au fost implementate şi strategii de creștere a competitivităţii care vor contribui la creșterea calității produselor, îmbunătățirea raportului cost/preț, creşterea productivităţii muncii şi reducerea termenelor de finalizare/livrare a produselor finite către clienți. Noua hală, dotată cu echipamente de ultimă generație, are o capacitate de producție de cel puțin 720.000 volane/an, respectiv 200.000 schimbătoare de viteză/an și a contribuit la înfiinţarea a 200 de noi locuri de muncă.

 

Casa Darvas-La Roche, o întoarcere în „La Belle Époque”

Un important monument istoric din Oradea, Casa Darvas-La Roche a fost conservată și restaurată cu succes tot printr-un proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Casa Darvas-La Roche a fost construită în stil Art Nouveau, în perioada 1909-1912, de Darvas Imre, un afacerist evreu și de Alfred La Roche, asociatul său elvețian, după schițele arhitecților László şi József Vág. Monumentul este situat în Oradea, pe strada Iosif Vulcan nr. 11.

Proiectul „Restaurarea Casei Darvas-La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural secession” a început în ianuarie 2018, iar în luna august a anului 2020 obiectivul turistic a fost deschis pentru evenimente organizate atât de instituţiile publice, cât şi de mediul privat. Câteva dintre evenimentele care au fost găzduite până acum în cadrul muzeului sunt: „Joia la Darvas”, „Matinal La Roche”, Programul „Voluntar în timp” şi expozițiile și activitățile cuprinse în cadrul Zilei Mondiale Art Nouveau.

Proiectul a fost implementat de Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Oradea şi a avut o valoare totală de 9.215.115,03 lei. Astfel, prin toate lucrările realizate s-a urmărit transformarea Casei Darvas-La Roche într-unul dintre cele mai importante muzee din Oradea care îşi propune să atingă pragul de 5.000 de viz