În ședința Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului de joi, 15 iulie, au fost analizate 46 de lucrări, printre care proiectul unei clădiri multifuncţionale în Parcul Traian, blocuri de locuinţe pe străzile Horea şi Olteniei, precum şi proiectul privind reabilitarea Parcului 1 Decembrie.

 

Primăria Oradea a solicitat, în cadrul ședinței CMUAT de joi, 15 iulie, avizul arhitectului șef pentru construirea unei clădiri multifuncționale (birouri și spații comerciale) în Parcul Traian nr. 14, între Banca Națională a României – sucursala Bihor și Baroul Bihor.

Având în vedere poziția privilegiată a amplasamentului, se dorește ca proiectul să fie unul valoros. De-a lungul timpului, au fost prezentate mai multe variante ale acestui proiect, atât în CMUAT, cât și la Comisia Zonală de Monumente, dar nu s-a ajuns la avizarea unui proiect final.

Din acest motiv, s-a decis organizarea unei întâlniri online între cele două comisii. Astfel, membrii acestora au avut posibilitatea să își exprime punctele de vedere, exprimându-și disponibilitatea în sensul identificării celor mai bune soluții pentru viitoarea clădire.

Concluzia întâlnirii a fost aceea că se dorește o clădire cu o arhitectură deosebită, dar care, în același timp, să nu eclipseze clădirile monument din vecinătate.

La ședința online au participat și proiectanții lucrării, care au specificat faptul că vor lucra la noi variante care să corespundă recomandărilor membrilor celor două comisii.

Astfel de dezbateri între specialiștii CMUAT și cei ai Comisiei Zonale de Monumente vor continua și cu ocazia altor proiecte importante.

Pe de altă parte, Primăria Oradea a solicitat în ședința CMUAT avizul arhitectului șef pentru proiectul privind amplasarea teraselor sezoniere în Piața Ferdinand și pe străzile pietonale nou create – Aurel Lazăr și str. Libertății.

CMUAT a analizat proiectul propus, făcând unele recomandări. Astfel, în Piața Ferdinand, comisia a recomandat două rânduri de mese, în loc de trei rânduri, iar pe str. Aurel Lazăr s-a solicitat eliminarea terasei din vecinătatea statuii lui Aurel Lazăr. Acest proiect este realizat în vederea modificării regulamentului pentru comerțul stradal aprobat prin HCL nr. 571/2018, în sensul introducerii în regulament și a acestor noi zone destinate teraselor sezoniere.

„Specialiștii CMUAT au recomandat, în funcție de amplasarea teraselor sezoniere, un anumit tip de mobilier urban, respectiv un anumit tip de copertine retractabile duble, de mese, de scaune, dar și un paletar de culori, în general culori pastelate”, a precizat Radu Fortiș, arhitectul șef al orașului.

De menționat că terasele vor putea fi amplasate numai după recepția lucrărilor din aceste zone. Prin urmare, la recepția lucrărilor, cei interesați își vor putea depune cereri pentru amplasare terase sezoniere.

Tot în cadrul ședinței CMUAT, Primăria Oradea a solicitat aviz consultativ pentru proiectul de reabilitare a Parcului 1 Decembrie. Direcția Tehnică, cea care gestionează acest proiect, a solicitat punctul de vedere al membrilor CMUAT, având în vedere că proiectul de reabilitare a Parcului 1 Decembrie prevede reconfigurarea tuturor aleilor din parc și defrișarea unor arbori maturi.

CMUAT nu și-a dat avizul pentru această propunere, solicitând regândirea proiectului cu păstrarea aleilor pietonale principale, cu integrarea tuturor arborilor maturi, cu regândirea platoului din jurul Statuii Ostașului Român și cu preluarea în proiect a tuturor obiectivelor de investiții aprobate deja (fântână arteziană – proiect gestionat de Compania de Apă, gradenele din jurul fântânii, aleea personalităților etc).

Astfel, proiectantul va trebui să modifice proiectul de reabilitare a Parcului 1 Decembrie, luând în considerare recomandările comisiei.

 

Două imobile de locuințe colective

Membrii CMUAT au analizat și propunerea unei persoane fizice care a solicitat avizul arhitectului șef pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – construire locuințe colective cu parter comercial pe str. Horea nr. 22, colț cu str. Constantin Tănase.

În ședința anterioară, proiectul nu a primit aviz favorabil din partea comisiei, aceasta recomandând să se revină cu o propunere care să nu mai cuprindă etaje în consolă către str. C Tănase, deoarece aceasta este o stradă îngustă. Proiectantul a revenit acum cu adaptarea soluției la propunerile comisiei.

Astfel, se propune un imobil cu regim de înălțime P+2 E+1 etaj retras, cu 10  apartamente și 2 spații comerciale la parter, pentru care se vor asigura în incintă 12 locuri de parcare în sistem dublu și zone verzi amenajate pe sol natural (minimum 15% din suprafața terenului). Proiectul a primit aviz favorabil.

SC My Modern Residence Construct SRL a solicitat avizul arhitectului șef  pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – construire imobil de locuințe colective P+2 E+etaj retras, pe str. Olteniei nr. 66 (pe o parcelă din vecinătatea accesului către Dealul Ciuperca). Imobilul va avea 20 de apartamente, pentru care vor fi asigurate 22 de locuri de parcare (din care opt subterane). Proiectul a primit aviz favorabil.