Consilierii locali au aprobat un protocol se colaborare între municipiul Oradea și Episcopia Romano-Catolică Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente Palatului Baroc.

Parcul Palatului Baroc a fost păstrat după retrocedare în folosință publică, la schimb, municipalitatea contribuind, în fiecare an, la întreținerea parcului. Printr-un proiect transfrontalier, întreaga grădină aferentă palatului baroc a fost reabilitată.

Protocolul de colaborare aprobat de consilierii locali joi, 25 iunie, a fost inițiat în urma solicitării Episcopiei Romano-Catolice Oradea privind alocarea unui sprijin financiar în scopul întreținerii parcului Palatului Baroc, precum și în urma proiectului Protocolului de colaborare negociat de conducerea Municipiului Oradea şi cea a Episcopiei Romano-Catolice din Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente palatului baroc. Conform protocolului, municipiul Orade va sprijini prin alocarea din bugetul local a unei sume pentru cheltuielile curente aferente întreținerii parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal, proprietate a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, în scopul asigurării păstrării acestuia ca zonă de utilizare publică pentru recreere și relaxare. „Suma anuală aferentă este de 100.000 lei/ an, fiind calculată prin raportare la prețul mediu stabilit în contractele încheiate de Primăria Municipiului Oradea, prin licitații publice, pentru servicii și materiale similare celor necesare întreținerii parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal. Suma se va actualiza anual, cu indicele general al inflației, la momentul aprobării bugetului local și a alocării aferente parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal”, se menţionează în protocol. Pentru perioada iulie-decembrie a acestui an, suma aferentă este de 50.000 lei. Potrivit municipalităţii, suma alocată va fi destinată exclusiv pentru achitarea cheltuielilor directe privind întreținerea parcului dendrologic - cheltuieli materiale (material săditor, îngrășăminte, combustibil), obiecte de inventar, servicii efectuate de terți. Tot municipalitatea va trebui să asigure supravegherea și păstrarea liniștii și ordinii publice în parc, prin monitorizare la distanță și intervenție rapidă, şi va trebui să asigure funcţionarea rețelei de iluminat public în parc şi a iluminatului arhitectural al clădirilor Complexului Baroc. Municipalitatea va suporta şi cheltuielile aferente iluminatului, cheltuieli care nu sunt incluse în suma prevăzută pentru întreţinerea parcului.

În ceea ce privește obligațiile Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, acestea sunt: să întrețină spațiile verzi, mobilierul și toate facilitățile publice din parc; să permită angajaților Primăriei Oradea să verifice starea tehnică și efectuarea lucrărilor de întreținere; să conducă și să evidențieze distinct în contabilitate cheltuielile generate de parc; la cerere, să ofere Primăriei Oradea informații financiare detaliate privind cheltuielile generate de întreținerea parcului; să solicite printr-o adresă (raport trimestrial de activitate) decontarea sumei necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere a parcului; să permită funcționarea și interconectarea instalațiilor de supraveghere video din parcul dendrologic în dispeceratul Poliției Locale și să colaboreze cu Poliția Locală/ Poliția Municipiului Oradea în menținerea liniștii și ordinii publice; să asigure închiderea porților parcului pe timp de noapte și redeschiderea accesului ziua, în orele stabilite; să acopere din bugetul propriu sumele cheltuite peste nivelul alocat cu ocazia stabilirii bugetului anual al Municipiului Oradea; să stabilească prin regulamente interne proprii condițiile ce urmează a fi respectate în arealul grădinii din partea vizitatorilor.

Perioada de desfășurare a protocolului este de 10 ani de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.