O toamnă secetoasă şi o iarnă fără precipitaţii, până mai ieri, a făcut ca apa din lacul de acumulare de la Paleu să scadă drastic. În plus, fisurile în baraj în zona turnului de manevră au grăbit procesul. Scăderea nivelului apei a scos la iveală un lucru şi mai grav: o serie de conducte de evacuare a apei menajere sau pluviale, despre care pescarii de pe baltă spun că ar fi ilegale şi provoacă mari pagube piscicole.

 

Scăderea dramatică a nivelului apei în lac a fost semnalată încă de anul trecut de administratoarea firmei care a concesionat lacul. Într-o adresă din 29 noiembrie 2019 către Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, administratorul firmei Auto PDN SRL din Oradea, Loredana Coman, informează ABA Crişuri că „apa din Lacul de acumulare Paleu a scăzut şi scade foarte mult, cu fiecare zi ce trece, pe la turnul de apă. Nivelul de apă în lac este cu mult sub nivelul de menţinere a apei şi pune în pericol supravieţuriea peştilor. Vă rugăm să luaţi măsurile necesare pentru a putea să evităm pierderea totală a apei din Lacul de acumulare Paleu.”

Luna decembrie, fiind plină de sărbători, a trecut cu veselie, fără ca petiţionarul să primească un răspuns, care a venit în cele din urmă pe 8 ianuarie anul acesta.

„Ca urmare a adresei dumneavoastră referitoare la scăderea nivelului apei din acumularea Paleu, vă transmitem că principala cauză este deficitul de precipitaţii din perioada anterioară, debitul afluent al văii Comorilor în acumulare fiind foarte scăzut, cu mult sub media multianuală pentru această perioadă.

De asemenea, vă informăm că s-a constatat apariţia pe peretele lateral al turnului de manevră a unei infiltraţii cu un debit de circa 0,1 litri/secundă. În cursul acestui an va fi necesară scăderea nivelului de acumulare”, se arată în răspunsul semnat de directorul ABA Crişuri, Dorel Dume, directorul tehnic Istvan Imre şi şeful de serviciu Dorin Şerfezi. Niciun cuvânt despre situaţia peştilor din lac, o cantitate evaluată la aproximativ 25 tone de peşte aflată în pericol de dispariţie, în consecinţă o pierdere economică gravă pentru firma care a concesionat lacul.

 

Peşti morţi şi sesizări

Problemele celor de la firma care a concesionat exploatarea piscicolă a lacului de la Paleu nu sunt însă de ieri, de alaltăieri. În primăvara anului trecut, au început să constate că peştii din lac mureau pe capete, iar cauza cea mai probabilă era deversarea apelor menajere de la casele construite în apropierea acumulării. Astfel că pe data de 25 aprilie 2019 se adresează Gărzii Naţionale de Mediu, prin Comisariatul Judeţean Bihor, cu o sesizare în care „doresc să vă informez că ne mor anual foarte mulţi peşti din cauza canalizărilor ce se află pe malul lacului”. Adminstratoarea Loredana Coman îi acuza direct pe proprietarii caselor de pe mal că deveresează apele menajere în lac şi oferea în acest sens Comisariatului fotografii şi filmări.

În urma sesizării, Garda de Mediu efectuează un control pe data de 6 mai 2019, iar răspunsul oferit este detaliat pe două pagini.

„A fost verificat malul drept al acumulării Paleu pe strada Digului, s-a constatat că pe partea dreaptă a străzii este executat un colector de ape menajere, care nu este recepţionată de către beneficiar – SC Compania de Apă Canal Oradea SA, fiind realizat în perioada 2017-2018. Lucrarea este executată pentru a colecta apele menajere provenite de la imobilele de pe stradă. Colectorul menajer descarcă într-o staţie de pompare amplasată spre coada acumulării, pe partea dreaptă a drumului comunal Paleu-Săldăbagiu de Munte”, se arată în răspuns. Nu se precizează dacă staţia de pompare este funcţională sau nu, dar se arată că la data inspecţiei „nu sunt racordate imobile la reţeaua de canalizare şi aceasta nu a fost predată de constructor către operatorul reţelei de canalizare.” S-au ridicat şi trei capace de pe gurile de vizitare a colectorului de canalizare, iar comisarii de mediu au constatat doar un debit scăzut de apă ce „păreau vizual” ape pluviale de infiltraţii.

În răspunsul Comisariatului de Mediu Bihor, semnat de comisarul şef Mihai Togor, se mai arată că strada Digului din Paleu este subtraversată de trei conducte destinate evacuării apei pluviale din rigolele stradale către lac, dar şi alte două două evacuări pluviale din parcarea restaurantului aflat lângă lac şi de la casele de pe mal. De asemenea, sunt constatate alte două „subtraversări a digului de la imobilele cu nr. 98I (proprietar Hirţe Ramona), 98 J (proprietar Tulvan Valentin) de 300 mm una din plastic şi alta din beton.” A fost verificat şi restaurantul aflat pe malul lacului, dar aici lucrurile sunt în regulă, există fosă septică şi vidanjarea se face săptămânal. În încheierea raportului se mai arată că s-a impus Primăriei din Paleu să verifice dacă imobilele de pe strada Digului au fose septice vidanjabile şi dacă se face vidanjarea pe bază de contracte.

Chiar dacă cu prilejul controlului Gărzii de Mediu s-a constatat o infimă mortalitate piscicolă – trei exemplare mari de peste 50 de centimetri în stare de putrefacţie - cei care au concesionat lacul au prezentat un filmuleţ realizat în vara anului trecut în care sunt ridicaţi de pe luciul apei foarte multe exemplare de peşte mort, tot de mari dimensiuni. La data filmării lacul era plin ochi, iar ţevile buclucaşe nu se văd din cauza vegetaţiei şi a apei.

 

Aşteptăm câteva răspunsuri

În data de 13 februarie un echipaj al Laboratorului de Calitatea Apei Crişuri a prelevat probe din patru puncte ale acumulării de apă de la Paleu, rezultatele urmând a fi gata în decurs de câteva zile. Am solicitat ABA Crişuri să ne transmită un punct de vedere oficial cu privire la scăderea drastică a nivelului apei, cum se vor remedia fisurile apărute în dig, ce este cu ţevile de evacuare din malul albiei, dar şi dacă toate construcţiile de pe malul lacului au aprobare din partea instituţiei. De asemenea, am solicitat rezultatul analizelor efectuate de Laboratul de Calitatea Apei.

Companiei de Apă Oradea am solicitat să ne transmită dacă, de asemenea, canalizarea realizată aici a fost preluată de companie, dacă este funcţională şi unde sunt epurate apele menajere din acest tronson. În plus, la primăria comunei se va analiza, în cursul zilei de astăzi, situaţia imobilelor din vecinătatea lacului, din punctul de vedere al gestionării apelor menajere rezultate. Pe măsură ce vom primi aceste răspunsuri, vom reveni asupra subiectului.