La sfârșitul lunii august, câțiva părinți și copii protestau, în fața Primăriei Municipiului Beiuș, împotriva desființării Clubului Copiilor.

Motivul acestei măsuri nedorite era – după cum rezultă și din adresa nr. 1189/26.08.2019, depusă la Primăria Municipiului Beiuș de profesorul Dan-Nicolae Peter, directorul Palatului Copiilor Oradea – lipsa „unui spațiu corespunzător desfășurării activităților din cadrul Clubului Copiilor Beiuș”. De altfel, prin adresa menționată, cei de la Palatul Copiilor Oradea subliniau că situația trenează de mai mulți ani, o altă solicitare de spațiu – înaintată Primăriei Beiuș în 2017 – rămânând fără niciun rezultat. Dacă nici de data aceasta, avertiza directorul Dan-Nicolae Peter, „cererea noastră nu poate fi soluționată favorabil, vă comunicăm că filiala Clubul Copiilor Beiuș nu își mai poate continua activitatea, aceasta desființându-se.”

Puse în fața protestului concitadinilor și a ultimatumului dat de Palatul Copiilor Oradea, autoritățile locale beiușene s-au mobilizat și, cu ocazia ultimei ședințe ordinare a Consiliului Local, a fost dezbătut și aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Clubului Copiilor Beiuș a Casei Memoriale „Ilarion Gheorghiu”, imobil aflat în domeniul public al Municipiului Beiuș și situat pe Strada Narciselor, nr. 12, într-o zonă relativ apropiată de centrul urbei. După cum preciza primarul Petru Mlendea-Căluș, clădirea și terenul aparținător vor fi date în folosință gratuită Clubului Copiilor Beiuș, în vederea desfășurării activităților extrașcolare specifice.