Începând de mâine, 1 septembrie, beneficiarii care se regăsesc pe lista afişată pe site-ul www.afm.ro sunt aşteptaţi să se prezinte, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Bihor în vederea semnării contractelor de finanţare.

Circa 800 de contracte semnate

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă solicitanţii bihoreni (persoane fizice) care au depus dosare de finanţare nerambursabilă pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, în cadrul programului denumit popular Programul Casa Verde, că au fost aprobate alte 62 dosare de către Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti (AFM). Astfel, datele APM Bihor indică faptul că numărul total cereri de finanţare depuse până la data de 31 ianuarie a.c. s-a ridicat la 1.015, din care au fost evaluate până la data de 24 august 1.015 dosare, din care au fost aprobate până la aceeaşi dată 910. Totodată: numărul contractelor de finanţare nerambursabilă semnate până la data menţionată este de 781; numărul dosarelor respinse s-a ridicat la 105; numărul dosarelor de decontare depuse până la data de 24 august - 349. În consecinţă, solicitanţii bihoreni ale căror cereri de finanţare au fost aprobate (conform listelor afişate pe site-ul www.afm.ro) sunt aşteptaţi să se prezinte la sediul APM Bihor  Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, cu actul de identitate, în original, pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă,  după următorul program: luni - joi, între orele 8.30 - 12.00, respectiv 13.00 - 16.00, vineri - între orele 8.30 - 12.00.

Documentele necesare finanţării

După semnarea contractului şi achiziţionarea instalaţiei, beneficiarii finanţării  vor depune la sediul APM Bihor un dosar de decontare, care va cuprinde:   cererea de tragere, completată prin tehnoredactare computerizată; contractul de execuţie, în copie legalizată; factura fiscală/facturile fiscale, în copie;   documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate şi/sau chitanţă; proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în original;   certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie; un plic pe care se va completa numele adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea. Factura depusă în vederea decontării trebuie să fie emisă înainte de data depunerii cererii  de tragere şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă, acesta fiind valabil 12 luni de la data semnării de către părţile contractante. Un ultim aspect: solicitanţii care se regăsesc pe lista dosarelor respinse din data de 24 august pot depune contestaţii la sediul APM Bihor în termen de 10 zile de la afişarea pe site-ul www.afm.ro, cu respectarea celor prevăzute în Ghidul de finanţare.