Cererile de finanțare se depun online pe pagina de internet a Agenției, www.afir.info, până la 31 august 2019, ora 16.00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, fermierii au la dispoziție 200 de milioane euro pe an pentru investiții în infrastructura de irigații, prin submăsura 4.3. din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020. Sesiunea de primire a proiectelor de investiții aferente submăsurii 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” - componenta infrastructură de irigații, din cadrul PNDR 2014 - 2020 este deschisă până la 31 august 2019, ora 16.00, în limita fondurilor disponibile și are o alocare financiară anuală de 200 milioane euro. Plafonul de depunere a cererilor de finanțare este de 300 milioane euro. Pragurile de calitate ale proiectelor diferă în fiecare lună, începând de la 70 de puncte în prima etapă lunară (28 ianuarie - 28 februarie 2019) și ajungând până la pragul minim de 20 de puncte în ultima etapă lunară (1 - 31 august 2019). În această sesiune s-a acordat finanțare de până la 1.000.000 euro pentru fiecare proiect de investiții în sistemele de irigații. Fondurile sunt 100% nerambursabile și se acordă pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune, precum și racordarea acestora la utilități, inclusiv construcția și modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat. Un element de noutate este faptul că echipamentele de irigat pot fi achiziționate în limita a 30% din valoarea eligibilă a proiectului - modalitatea de calcul fiind detaliată în Ghidul Solicitantului. Cererile de finanțare se depun online pe pagina de internet a Agenției, www.afir.info, până la 31 august 2019, ora 16.00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Reamintim că, potrivit Ghidului de finanţare, beneficiari eligibili ai acestei submăsuri pot fi Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare. Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 şi 6 din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, şi Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructură secundară de irigații preluată prin protocol/proces verbal de predare-primire/alte documente, infrastructură definită conform Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare cu modificările și completările ulterioare. De precizat, în încheiere, că pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții de fonduri nerambursabile au la dispoziție Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, www.afir.info., la secțiunea „Investiții PNDR” în pagina dedicată submăsurii 4.3.