Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul Ro e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în transparență decizională, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, s-a reglementat faptul că prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române se stabilesc procedura de aplicare a OUG nr. 41/2022 și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării. În acest context, a fost promovat proiectul de Ordin susus consultării publice. Proiectul prevede, între altele, că aplicația informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemul național RO e-Transport este disponibilă în sistemul informatic Spațiul privat virtual (SPV). Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului RO e-Transport se supun prevederilor OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit proiectului, categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul Ro e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.

Reamintim că la data de 3 mai a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 430, OPANAF nr. 802/2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.  Potrivit actului normativ, aceste bunuri sunt următoarele: legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv; fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv; băuturi, lichide alcoolice și oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv; sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517; îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv; îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv; încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv; fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214.