Potrivit calendarului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în luna octombrie contribuabilii au de dus la termen mai multe obligaţii fiscale.

Astfel, un prim termen este luni, 10 octombrie, când trebuie depuse: Formularele 010/020/070/700, obligaţia revenind persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA precum şi persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA; Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori. De asemenea: luni 17 octombrie, contribuabilii prevăzuţi de lege trebuie să depună Situaţia privind accizele; joi, 20 octombrie - depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Cele mai multe obligaţii trebuie, însă, duse la îndeplinire marţi, 25 octombrie, este vorba despre depunerea: Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100; Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă - Formularul 112; Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România - Formularul 224; Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300; Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301; Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor, respectiv regularizarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307; Depunerea Declaraţiei privind compensaţia la carburanţi - Formularul 179; Declarației privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat Formularul 311; Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES; Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent - Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.  Ultimul termen stabilit de ANAF pentru această lună este data de 31 octombrie pentru depunerea: Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA - aferente perioadei de raportare precedente - Formularul 394; Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal; Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) - Formularul 398; D406 - declaraţia informativă SAF-T Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”.