Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteşte contribuabililor lista cu cele 10 plafoane fiscale care se aplică începând cu 1 ianuarie 2021, actualizate în funcţie de cursul valutar de la 31.12.2020.

Concret, în cazul 1. microintreprinderilor: plafonul pentru încadrarea la microintreprinderi - cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. În baza unei circulare MFP valabil pentru anii precedenţi se consideră cursul publicat în 31 decembrie 2020, deci 4.8694 lei/euro. Prin urmare plafonul este de 4.869.400 lei. 2. Plătitor de TVA. Plafonul pentru care există obligaţia înregistrării ca plătitor de TVA - cifra de afaceri este de 88.500 euro. Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşpte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire). 3.TVA la incasare. Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal - cifra de afaceri este de 4.500.000 lei. Aceasta este o noutate pentru anul 2021, adusă de Legea 296/2020. Plafonul anterior a fost 2.250.000 lei. 4. Achiziţii intracomunitare de bunuri sub 10.000 euro.

Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România – achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele şi condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare să nu depăşească pe parcursul anului calendaristic curent (sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior) plafonul de 10.000 euro. Atenţie! Echivalentul în lei este 34.000 lei, fiindcă conversia se realizează la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării). 5. Schimbarea perioadei fiscale a TVA. Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2020 respectiv, publicat în 30 decembrie 2020 - 4.8744 lei/eur). Astfel plafonul la 2020 este de 487.440 lei.

6. Trecerea de la normă la sistem real. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârşitul anului fiscal 2020). Plafonul în lei este 483.710 lei. 7. Vânzări la distanţă. Pentru acestea, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro. Contravaloarea în lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decat 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei. 8. Servicii electronice. Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor este de 10.000 euro, în echivalent lei 46.337 lei.

9. Pragurile valorice Intrastat. Pentru anul 2021, pragurile valorice au rămas la fel ca pentru anul 2020, astfel: 900.000 lei - pentru expedieri intra-UE de bunuri şi, respectiv, 900.000 lei - pentru introduceri intra-UE de bunuri.

10. Pragul pentru aplicarea TVA cu cotă redusă pentru livrările de locuinţe.

Până la data de 31 decembrie 2020, plafonul a fost de 450.000 lei, iar din 1 ianuarie 2021 urma să devină 140.000 euro. Însă, în ultima zi a anului 2020 a fost publicată OUG 226/2020 care amână aplicarea acestei măsuri până în 2022, astfel că pentru anul 2021 plafonul rămâne 450.000 lei.