Veniturile obținute de persoanele fizice din chirii sunt considerate impozabile, astfel că cel care le încasează este obligat să le declare la ANAF prin intermediul Declaraţiei Unice (Formular 212).  

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii persoanele fizice asupra obligativităţii declarării şi plăţii impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinței bunurilor, respectiv închirierea de bunuri imobile, cum ar fi apartamente, case, camere situate în locuințe proprietate personal, prin depunerea, până la data de 25 mai, inclusiv a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal au obligația să estimeze aceste venituri prin completarea şi depunerea Formularului 212, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți și respectiv până la data de 25 MAI, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori. Până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor persoanele fizice care încep să obțină venituri din cedarea folosinței bunurilor în luna decembrie şi care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, au obligația să declare aceste venituri la Fiscul competent, pentru fiecare an fiscal, prin completarea şi depunerea Formularului 212, Capitolul I - Date privind veniturile realizate. De asemenea, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, au obligația să completeze și să depună Formularul 212 prin completarea Capitolului I - Date privind veniturile realizate și să recalculeze venitul brut anual pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului. Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare: prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului: https://www.anaf.ro/asistpublic/; prin accesarea Broşurii publicate de către ANAF referitoare la Declaraţia 212 prin link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Declaratia_unica_2022.pdf sau pot solicita asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.