Cele două acte normative care vizează operatorii economici care sunt obligaţi să obţină atestate de operatori cu produse accizabile au fost publicate în Monitorul Oficial din 20 decembrie 2016.  

Concret, este vorba în primul rând despre Ordinul Ministerului Finaţelor Publice nr. 3619 din 20 Decembrie 2016 - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en-detail produse energetice - benzină, motorină, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţiutului unor formulare. De asemenea, a mai fost publicat în Monitorul Oficial şi OMFP nr. 3620 din 20 decembrie 2016 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. „Prevederile de la art. 435 obligă operatorii economici care efectuează activităţi de comerţ cu produse accizabile – băuturi alcoolice, tutun prelucrat, produse energetice (benzină, motorină) să aibă autorizaţii emise de Direcţia de specialitate privind produsele accizabile, din cadrul Autorităţii fiscale. Practic, pentru realizarea activitatilor de distributie de astfel de produse pe teritoriul naţional, autorizaţiile sunt particularizate prin noile reglementări legale în funcţie de tipul de produs. Pentru vânzarea de produse energetice - benzină, motorină - tot lanţul de distribuţie trebuie să deţină atestat de operator economic cu produse accizabile. Pentru comerţul cu ţigarete şi tutun prelucrat trebuie să deţină atestatul toţi operatorii economice ce au distribuţie angro. Actele normative de bază pentru obţinerea acestor atestate sunt: OMFP nr. 1850/2016 pentru distribuţia de băuturi alcoolice şi/sau tutun. Acestea au fost publicate în perioada iunie - iulie 2016 şi impuneau tuturor operatorilor economici să se reautorizeze, conform noilor condiţii fiscale. Operatorii economici au primit ca termeni de reautorizare 180 de zile de la intrarea în vigoare a respectivelor acte normative.