Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii legat de cele 7 plafoane fiscale care se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, actualizate în funcţie de cursul valutar de la 31 decembrie 2016.

Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi - cifra de afaceri sub 100.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent - la 31 decembrie 2016 a fost de 4,5411, prin urmare plafonul este 454.110 lei. Plafonul pentru care contribuabilii au obligaţia înregistrării ca plătitor de TVA - cifra de afaceri este de 65.000 euro. Astfel, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire). Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal - cifra de afaceri  este de 2.250.000 lei. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele şi condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării).  În ceea ce priveşte plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la platitor lunar, aceasta este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2016, respectiv 4,5411). Astfel plafonul la 2017 este de 454.110  lei.    Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

În ceea ce priveşte vânzările la distanţă, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din CF este de 35.000 euro. Contravaloarea in lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor, rotunjire care se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere - când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de118.000 lei.