Notificarea privind intenţia de accesare a facilităţii fiscale şi cererea de acordare a facilităţii fiscale se pot depune, până la data de 16 decembrie, la registratura unităţii fiscale competente, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul serviciului ”Spaţiul privat virtual”.

Contribuabilii cărora li se adresează procedura, printre care se află şi aproape 23.000 de persoane fizice, vor putea solicita facilităţile fiscale reglementate în Capitolul II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019  privind instituirea unor facilităţi fiscale. Debitorii care pot solicita anularea accesoriilor sunt persoanele juridice, persoanele fizice sau entităţi fără personalitate juridică care, la 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante administrate de ANAF mai mici de un milion lei. De asemenea, beneficiază de aceste facilităţi fiscale persoanele fizice sau entităţile fără personalitate juridică, unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale restante administrate de ANAF, înregistrat la 31 decembrie 2018 inclusiv. În această categorie sunt incluşi şi debitorii declaraţi insolvabili, persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală sau răspunderea potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ori potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămanerii definitive a hotărârii judecătoresti de atragere a răspunderii. De asemenea, sunt incluşi debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, ori aflaţi în dizolvare, debitorii care la 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistrau doar obligaţii de plată accesorii nestinse, aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la 8 august 2019 şi debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale şi de data comunicării deciziei de impunere. Unitatea fiscală va emite decizia de amânare la plată a accesoriilor şi decizia de anulare a acestora pentru obligaţiile bugetare pe care le administreză dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: să depună cererea de anulare până la data de 16 decembrie 2019 (cererea trebuie depusă indiferent dacă persoana în cauză a depus, sau nu, notificare prealabilă); la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligaţii fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării; să aibă depuse la zi toate declaraţiile fiscale. De precizat, în încheiere, că Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019.