Produsele medicinale veterinare autorizate pentru comercializare şi utilizare în România, inclusiv prospectele acestora, sunt înscrise în Nomenclatorul produselor medicinale veterinare.

În România, pot fi comercializate doar produsele medicinale veterinare autorizate pentru comercializare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, avertizează un comunicat al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Produsele medicinale veterinare autorizate prin procedură centralizată pentru comercializare în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) sunt publicate pe site-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMA) la următorul link: https://www.ema.europa.eu/en/medicines. Produsele medicinale veterinare trebuie să fie utilizate conform indicaţiilor menţionate în prospect şi pe etichetă. De asemenea, modul de eliberare a produselor medicinale veterinare este prevăzut în specificaţiile aprobate ale produselor (prospect şi etichetă). După achiziţionarea produselor medicinale veterinare prescrise de către un medic veterinar cu drept de liberă practică, proprietarii sau deţinătorii de animale pot administra animalelor doar capsule, comprimate şi ovule sau le pot efectua inhalaţii, instilaţii sau aplicaţii locale, în situaţia în care nu este necesară administrarea acestor produse exclusiv de către medicul veterinar. În situaţia achiziţionării altor produse medicinale veterinare decât cele prevăzute mai sus, prescrise de către un medic veterinar cu drept de liberă practică, proprietarii sau deţinătorii de animale sunt obligaţi să se adreseze medicului veterinar sau personalului de specialitate, în vederea administrării acestor produse la animalele bolnave. În prezent, în legislaţia UE din domeniul nutriţiei animale nu se utilizează sintagma “supliment nutritiv de uz veterinar”, iar produsele astfel denumite pot fi încadrate, după caz, în categoria furajelor complementare sau furajelor destinate unor scopuri nutriţionale speciale (furaje dietetice). Furajele complementare sau furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale pot fi introduse şi comercializate pe teritoriul Uniunii Europene (inclusiv în România) doar dacă aditivii furajeri conţinuţi sunt autorizaţi în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aditivii din hrana animalelor, cu modificările și completările ulterioare şi se regăsesc în Registrul Comunitar al Aditivilor Furajeri. Toţi aditivii furajeri autorizați sunt incluşi în Registrul comunitar al aditivilor furajeri, întocmit și actualizat de către Comisia Europeană, ce poate fi consultat accesând linkul EU Register (europa.eu). Furajele complementare şi furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale nu au indicaţii privind prevenirea, tratarea sau vindecarea unei boli (cu excepţia coccidiostaticelor și a histomonostaticelor autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003). Furajele complementare şi furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale sunt destinate administrării pe cale orală la animale. De precizat că Nomenclatorul produselor medicinale veterinare este postat pe site-ul Institutului Naţional de Referinţă în domeniu, respectiv Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar.