Proiectul de hotărâre, stabileşte că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) instituie amenzi aspre pentru o serie de contravenții, sancțiunile putând ajunge la 6.000 de lei pentru persoane fizice și până la 30.000 de lei la cele juridice.

Potrivit noilor reglementări legale, constituie contravenţii la normele sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor privind cerințele de sănătate și de igienă pentru producția de lapte crud următoarele fapte: utilizarea pentru fabricarea produselor lactate a laptelui crud materie primă provenit de la vaci, oi, capre, bivolițe din exploatații care nu respectă cerințele de sănătate animală care se aplică producției de lapte crud; utilizarea pentru fabricarea produselor lactate a laptelui crud materie primă (provenit de la vaci, oi, capre, bivolițe), din exploatații care nu respectă criteriile privind conținutul de contaminanți și reziduuri de antibiotice și medicamente de uz veterinar; utilizarea pentru fabricarea produselor lactate a laptelui crud materie primă (provenit de la vaci, oi, capre, bivolițe), din exploatații care nu au fost testate și/sau din exploatații care nu respectă criteriile privind conținutul de germeni/ml și conținutul de celule somatice/ml, stabilite la pct. III capitolul I secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și ai căror operatori nu au remediat situația în termen de 3 luni de la prima notificare către autoritățile competente cu privire la nerespectarea criteriilor privind conținutul de germeni și/sau de celule somatice pentru laptele crud; nerespectarea dispoziţiilor stabilite de către autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă cu privire la suspendarea livrării din exploatațiile de producție, către unități de procesare autorizate/înregistrate sanitar - veterinar și pentru siguranța alimentelor și/sau punerea în consum a laptelui crud (provenit de la vaci, oi, capre, bivolițe) care nu respectă cerințele de sănătate animală și criteriile care se aplică producției de lapte crud. Conform Proiectului ANSVSA pentru stabilirea unor norme sanitar - veterinare referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, publicat în dezbatere pe site-ul oficial al instituției, este necesar ca laptele crud și colostrul să provină de la animale: care nu prezintă nici un simptom de boală contagioasă care poate fi transmisă omului prin lapte și colostru; în bună stare de sănătate și care nu prezintă nici un semn de boală care ar putea duce la contaminarea laptelui și, în special, care nu suferă de o infecție a aparatului genital însoțită de scurgeri, de enterită cu diaree și febră sau de o inflamație vizibilă a ugerului; cărora nu li s-au administrat substanțe sau produse neautorizate sau animale care nu au făcut obiectul unui tratament ilegal în temeiul Directivei 96/23/CE; pentru care, în cazul administrării unor produse sau substanțe autorizate, a fost respectată perioada de așteptare prescrisă pentru aceste produse sau substanțe. Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul nerespectării normelor legale constituie contravenţii la normele sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor privind cerințele de sănătate și de igienă pentru producția de lapte crud şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei - în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice.