Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că  eliberează adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată implementate de Agenţie în cadrul Campaniei 2019, respectiv pentru cei care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare şi non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă ca acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2019 solicitând sprijin pentru schema de plata unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru clima şi mediu şi/sau pentru măsurile de mediu şi climă - M10, M11, M13. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată la plata pentru schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plata care fac obiectul convenţiei şi că beneficiarul, la data emiterii Adeverinţei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plata, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Valoarea creditului va fi de până la 85% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Reamintim că, potrivit Ordinului MADR nr. 50/2017 de modificare a Ordinului nr.703/2013 pentru aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare şi nebancare şi APIA, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate de instituţie în baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%. În ceea ce priveşte comisioanele practicate de instituţiile finanţatoare, APIA atrage atenţia fermierilor să analizeze cu atenţie soluţiile de finanţare propuse de instituţiile financiar-bancare şi nebancare, astfel încât să aleagă modalităţile de finanţare care răspund cel mai bine necesităţilor proprii. Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile bancare şi nebancare şi FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituţiei, la adresa: www.apia.org.ro, în secţiunea Convenţii, Acorduri, Protocoale.