Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că autorizarea plăților pentru Campania 2018 continuă și în perioada imediat următoare.

În ultima lună a fost autorizată la plată suma de 10,56 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Buget Național, astfel că până în acest moment suma totală autorizată la plată pentru Campania 2018 este în valoare de 2,62 miliarde euro. Precizăm că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 891/21.06.2018, plafonul alocat României pentru plățile directe, pentru Campania 2018 este de 1,912 miliarde euro. De asemenea, APIA reaminteşte fermierilor că în momentul de față APIA se află în plină Campanie de control la fața locului, conform termenelor prevăzute în Ordinul nr. 69 din 25 ianuarie 2019 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Controalele pe teren sunt programate a se desfășura până la data de 1 octombrie 2019, se precizează în comunicatul APIA. Reamintim că, potrivit legii, controlul pe teren se execută în anul de depunere a cererii unice de plată în perioada 2 iulie - 1 octombrie, iar înregistrarea rezultatelor se va efectua în raportul de vară. Excepţie de la această perioadă fac verificarea cerinţei GAEC4 (acoperirea minimă a solului), rezultatul controlului fiind înregistrat în raportul de iarnă şi a cerinţei specifice de încorporare a pachetului 4, a pachetului 7 din măsurile de dezvoltare rurală, respectiv Măsura 214/M10, a culturilor secundare - ZIE, care presupune şi un control în primăvară cu înregistrarea rezultatelor în raportul de primăvară. Verificarea culturilor, acolo unde este necesar, trebuie să fie efectuată în perioada corespunzătoare înainte, sau (cel mai târziu) imediat după recoltare pentru a fi eficiente. Verificarea poate fi efectuată și după recoltare, în anumite condiții chiar după ce s-a arat, pe baza rezidurilor culturii (miriști și alte resturi vegetale ale culturii) cu condiția ca acestea să constitue dovezi vizibile ale culturii. De asemenea, pentru unele măsuri de agromediu verificarea cerinţelor specifice se realizează în funcţie de termenele stabilite prin fişa măsurii din PNDR 2014 - 2020 pe fiecare pachet în parte. Verificarea normelor de ecocondiţionalitate se poate realiza pe tot parcursul anului de cerere, începând cu 1 ianuarie până la 31 decembrie. De precizat că, în conformitate cu prevederile art. 59, alin. 7 al Regulamentului (CE) nr. 1306/2013, în cazul în care fermierul nu permite sau întrerupe efectuarea controlului pe teren, cererea de sprijin va fi respinsă de la plată, cu excepția cazurilor de forță majoră și a circumstanțelor excepționale! După încheierea acțiunilor de control clasic pe teren, inspectorul completează un raport de control, fermierul având posibilitatea, conform art. 41 din Regulamentul UE nr. 809/2014, de a-l semna, atestând prezenţa sa la control şi de a adăuga observaţii sau obiecţii privitoare la neregulile constatate.