Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor că data de 16 mai reprezintă termen limită pentru depunerea cererii unice. Însă, producătorilor agricoli care nu s-au încadrat în termenul limită pot depune cererea unică până la 10 iunie.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 16 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până a data de 16 mai. Fermierii care nu s-au încadrat în termenul limită pot, însă, depune cererea unică până la 10 iunie,  după această acestea fiind inadmisibilă, beneficiarului nefiindu-i acordată niciun fel de plată sau de sprijin.

Important este că depunerea cererilor unice se va face online, prin folosirea aplicației IPA Online și a mijloacelor electronice de comunicații. Numai în situații excepționale cererea unică poate fi depusă de fermieri în persoană, la centrele județene sau locale ale APIA. Totodată, de menționat că, începând cu anul 2022, fermierii pot semna cererile unice, dacă vor, folosind o semnătură electronică. Conform instrucțiunilor cererii unice, fermierii care doresc să folosească semnătura electronică trebuie să anunțe telefonic sau prin e-mail funcționarul desemnat să gestioneze cererile lor. Semnătura electronică este aplicată pe cererea unică descărcată din aplicația IPA Online la data depunerii sale. Totodată, angajamentele și declarațiile ce țin de cererea unică de plată se semnează tot electronic la aceeași dată. Și în cazul depunerii cu întârziere se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Cererile unice de plată cu penalizări se depun la Centrele judeţene APIA pentru fermierii care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale ale APIA pentru fermierii care solicită o suprafaţă mai mică de 50 hectare teren agricol. Documentele care se atașează la dosarul Cererii unice de plată și modificările aduse acesteia (copie CI/BI/pașaport/certificat de înregistrare la ONRC/ certificat de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice, către Centrele județene și locale ale APIA de care aparțin fermierii.