Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu 1 iulie 2019 efectuează controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, aferente Campaniei 2019.

Astfel, eșantionul de control extras din baza de date APIA conține un număr total de 66.323 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de sprijin în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, astfel: pentru controlul pe teren prin metoda clasică –19.409 fermieri; pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 46.914 fermieri. Suprafaţa totală controlată este de 1.936.094,70 ha, respectiv: pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 1.395.801,18 ha; - pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 566.241,58 ha. APIA menţionează de asemenea că eșantionul de control aferent Campaniei 2019 este mai mic cu un număr de 6.880 de fermieri față de Campania 2018. Reamintim că în conformitate cu art. 1 din Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 69/2019, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are obligația ca în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2019 să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop. Inspectorii APIA controlează la faţa locului sau prin teledetecţie fermele selectate şi întocmesc rapoarte de control care vor fi introduse în baza de date IACS. Este important ca fermierii controlaţi pe teren sã nu refuze accesul în fermă al inspectorului APIA care efectuează controlul pe teren pentru că vor fi excluşi de la plată. Eşantionul de control conţine fermierii selectaţi pentru controlul pe teren, ale căror solicitări de sprijin urmează a fi verificate atât din punct de vedere al suprafeţelor declarate, cât şi din punct de vedere al ecocondiţionalităţii şi al condițiilor de eligibilitate generale şi specifice din legislaţia naţională, al cerințelor de bază relevante măsurilor de dezvoltare rurală.

Pe de altă parte, APIA mai informează că pentru Campania 2018 a autorizat la plată suma totală de 2,607 miliarde euro, din care suma de 1,062 miliarde euro reprezintă avansul plătit în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, diferența fiind plata regulară. Astfel, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) s-a autorizat la plata suma de 1,817 miliarde euro, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) suma de 460,93 milioane euro, cofinanțarea de la Bugetul Național suma de 71,77 milioane euro și din Bugetul Național suma de 257,09 milioane euro. În conformitate cu prevederile REG.(UE) nr.891/21.06.2018, plafonul alocat României pentru plățile directe, pentru Campania 2018 este de 1,912 miliarde euro, iar suma autorizată pentru plățile directe reprezintă un procent de absorbție de 95,04%. Plățile se efectuează la următoarele cursuri de schimb valutar: 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă); 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29 decembrie 2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).