Sprijinul prin măsura 11 - Agricultura ecologică este acordat în două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică.

Beneficiarii plăților compensatorii din cadrul M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare: pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează sM.11.1 conversia la agricultura ecologică, cu menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la semnarea angajamentului; pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul angajamentelor asumate înainte de anul 2021 (sM.11.2); pe o perioadă de 2 ani pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul angajamentelor asumate în anul 2022 (sM.11.2); pe o perioadă de 1 an pentru pachetele care vizează menținerea agriculturii ecologice în cazul angajamentelor asumate în anul 2023 (sM.11.2).

Plățile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.11, vizează compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice. Pentru o mai bună atingere a obiectivelor propuse pentru fiecare măsură/sub-măsură/pachet/variantă, prin PNDR 2014-2020 au fost stabilite zonele de eligibilitate în care se implementează angajamentele. Pachetele 1-5 ale sM 11.1 și sM 11.2 din M.11 - agricultură ecologică se aplică la nivel național pe terenurile agricole aflate în conversie/certificate în sistem ecologic: pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț); pachetul 2 - legume; pachetul 3 - livezi; pachetul 4 - vii; pachetul 5 - plante medicinale și aromatice. Pachetul 6 - pajiști permanente se poate aplica pe terenurile agricole aflate în conversie/certificate în sistem ecologic după cum urmează: la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 - agromediu și climă - varianta 6.1; în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10 - agromediu și climă (P1, P2, P3.1,P3.2, P6, P9.2, P11.2) - varianta 6.2. Beneficiarul M.11 se angajează: să menţină angajamentul pentru perioada asumată la data semnării acestuia; să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică;  să respecte cerințele de bază relevante pachetelor pentru care aplică, stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole; să respecte cerințele specifice aferente angajamentului pentru care aplică. În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate. Evidența activităților agricole relevante pentru implementarea M.11, desfășurate la nivelul fermei sau al parcelei aflate sub angajament, se realizează prin completarea caietului de agricultură ecologică de către beneficiarii M.11, pentru fiecare an de angajament. Caietele trebuie completate și păstrate pe toată perioada de desfășurare a angajamentului, dar și ulterior, în perioada de monitorizare de 3 ani, pentru verificarea acestora de către inspectorii APIA şi ai altor organisme de control abilitate, în cazul efectuării unui control. Modelele caietelor de agricultură ecologică, însoțite de instrucțiunile de completare sunt postate şi pe site-ul APIA, în secţiunea „Materiale de informare” (la adresa https://apia.org.ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2022).