Printre noile reglementări adoptate de către Comisia Europeană se numără și cele cu rol în intervenția pe piață prin acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a anumitor produse agroalimentare.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în data de 4 mai 2020, au fost publicate, în Jurnalul Oficial UE L140, o serie de acte normative în vederea optimizării gestionării anumitor activități agricole specifice pe perioada în care pandemia de COVID-19 afectează statele membre UE. Reglementările vizează, printre altele, cele cu rol în intervenția pe piață prin acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a anumitor produse agroalimentare, astfel: depozitare privată carne de bovină - acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii proaspete sau refrigerate de bovine cu vârsta de opt luni sau mai mult și stabilirea în avans a cuantumului ajutorului; depozitare privată carne de capră și de oaie - acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de oaie și de capră și fixarea în avans a valorii ajutorului; depozitare privată a untului - acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a untului și stabilirea în avans a cuantumului ajutorului; depozitare privată lapte praf degresat, a brânzeturilor. Regulamentele specifice stabilesc: tipurile de produse eligibile; perioadele de depozitare; garanțiile aferente cererilor de ajutor (unde este cazul); cuantumul ajutorului pentru fiecare categorie de produs. Perioada de depunere a cererilor este deschisă începând cu data de 7 mai 2020. Pentru produsele carne de bovină, respectiv carne de oaie și capră s-a stabilit ca termen limită de depunere a cererilor, data de 30 iunie 2020. Formularul cererii de ajutor este disponibil pe pe site-ul APIA: www.apia.org.ro sau va fi pus la dispoziția solicitanţilor de către funcţionarii APIA prin mijloace electronice, în solicitării adresată pe adresa de e-mail: [email protected] . După completare de către solicitant, cererea de ajutor împreună cu documentele atașate cererii și documentele privind constituirea garanţiei vor fi scanate/fotografiate şi vor fi transmise la APIA, pe adresa de e-mail: [email protected], împreună cu dovada expedierii documentelor originale prin servicii de poştă/curierat, sau vor fi depuse la Registratura APIA - Aparat Central, din B-dul. Carol I, nr. 17, sector 2, Bucureşti. Documentele semnate electronic se transmit tot la adresa de e-mail indicată mai sus. În cazul produselor a căror depozitare se efectuează după aprobarea cererii de ajutor și care au o garanție constituită aferentă cererii, perioada maximă pentru constatarea conformității produselor și intrarea în depozit la locul de congelare a cantităților din cerere este de maximum 28 zile de la notificarea privind aprobarea. Dacă în cele 28 de zile a intrat în depozit sub 95% din cantitatea solicitată în cerere, garanția aferentă se reține în totalitate iar ajutorul nu se mai acordă! Cei interesați pot afla mai multe informații privind depozitarea privată a produselor agroalimentare sunt postate pe site-il instituției.