Pentru a nu pierde subvenţiile agricole de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în cazul transferului unei exploatații agricole, fermierii trebuie să respecte o serie de reguli.

Astfel, dacă o exploatație este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată și înainte să fi fost îndeplinite toate condițiile de acordare a plății, beneficiarului a cărui exploatație este transferată unui alt beneficiar (cedentului) nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploatația transferată. Potrivit legislaţiei în vigoare, ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului (adică beneficiarului căruia i se transferă exploatația), cu respectarea unor condiţii. Mai precis: în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatație, cesionarul trebuie să notifice APIA asupra transferului și să solicită plata ajutorului și/sau a sprijinului; cesionarul trebuie să furnizeze toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatație. De asemenea, trebuie să fie îndeplinite toate condițiile pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului în ceea ce privește exploatația transferată. Odată cu momentul în care cesionarul a informat APIA și a solicitat plata ajutorului și/sau a sprijinului,  toate drepturile și obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent și APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului. Tododată: toate acțiunile necesare pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului și toate declarațiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii; exploatația transferată este considerată o exploatație separată pe durata anului de cerere în cauză. Conform Ordonanței de urgență pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, publicată pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, în ceea ce priveşte schemele de sprijin cuplat sector zootehnic și/sau ANT sector zootehnic, precum și al măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 10 și 11 aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, se poate efectua și transferul unei/unor exploatații cu cod ANSVSA și/sau părți ale exploatației ca unitate de producție, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.