Societățile sunt obligate să încheie anual asigurare de răspundere profesională care să acopere cel puțin cheltuielile de derulare a procedurilor de insolvență, dizolvare, lichidare și radiere judiciară - se arată în proiectul de Lege privind registrul comerțului, elaborat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Firmele ar putea fi obligate să încheie anual o asigurare de răspundere profesională pentru insolvență, dizolvare, lichidare și radiere judiciară, potrivit unui Proiect de lege privind registrul comerţului, lansat în dezbatere publică de Ministerul Justiţiei. Prevederea se regăseşte într-un proiect de lege lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Justiției. Polița va trebui transmisă Registrului Comerțului, altfel această instituție va putea să pronunțe dizolvarea firmelor, adică, cu alte cuvinte, va putea să le desființeze. Detaliile se regăsesc în Proiectul de lege ce reglementează procedura de înregistrare în registrul comerțului în baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești, statutul registratorului de registrul comerțului şi modul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale. Dacă acest proiect va fi adoptat, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legi, profesioniștii înregistrați în registrul comerțului au obligația încheierii asigurătorii de răspundere profesională şi să transmită către registrul comerţului dovada asigurării. În caz contrar, Oficiul Național al Registrului Comerțului din oficiu, pe cheltuiala acestora, după caz, va putea pronunţa dizolvarea societăţii, se mai arată în proiect. După înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit noilor prevederi legale. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi din oficiu, procedează la numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă şi care şi-a manifestat intenţia de a accepta să fie numit lichidator prin depunerea solicitării la oficiul registrului comerţului. Remunerarea lichidatorului se face din asigurarea încheiată în condițiile legii. Cu alte cuvinte, în cazul în care firma are nevoie de serviciile unui lichidator acesta va fi plătit din suma asigurată. Pe termen mediu, proiectul prevede înlocuirea publicităţii prin Monitorul Oficial a actelor profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului cu publicitatea prin Buletinul electronic al Registrului Comerţului - se arată în expunerea de motive.